Záštita

Špeciálna úloha poskytovateľa záštity (patróna) SozialMarie spočíva v sprevádzaní jedného z víťazných projektov počas nasledujúceho roku. Pri slávnostnom udeľovaní cien 1. mája je udelená aktívna záštita štyrom víťazným projektom.

Herta Stockbauer

Herta Stockbauer

Záštita Rakúsko 2020

„Prijatie spoločenskej zodpovednosti je základným predpokladom udržateľnej a pozitívnej zmeny našej spoločnosti. Každý jednotlivec môže prispieť. Stačí vôľa a otvorené srdce. SozialMarie propaguje, zviditeľňuje a podporuje najlepšie a najinovatívnejšie spoločenské projekty. Otvára nové cesty a pomáha nám prekonávať prekážky. Je pre mňa potešením prevziať úlohu aktívnej záštity.“

Dr. Herta Stockbauer študovala obchodné vedy na Ekonomickej univerzite vo Viedni a následne pracovala ako univerzitná asistentka a lektorka na Ekonomickom inštitúte Alpsko-adriatickej univerzity v Klagenfurte. Od roku 1992 pôsobila v BKS Bank, kde pracovala v sektore podnikových klientov a zabezpečenia, neskôr sa presunula na oddelenie kontroly a účtovníctva. V roku 1996 sa stala vedúcou oddelenia, v roku 2004 členkou správnej rady a v roku 2014 bola zvolená za riaditeľku správnej rady. Je tiež členkou dozornej rady Austrian Post a.s. (Österreichische Post AG), Rakúskej kontrolnej banky a.s. (Österreichische Kontrollbank AG) a viceprezidentkou Rakúskej obchodnej rady pre trvalo udržateľný rozvoj (respACT).

 

Foto © Arnold Poeschl

Barbara Erős

Barbara Erős

Záštita Maďarsko 2020

„Zmena režimu v roku 1989 vytvorila priestor pre celoplošný vznik sociálnych inovácií. S priateľmi sme sa zapojili do tvorby a budovania novej krajiny a občianskej spoločnosti. Moje mladícke skúsenosti z účasti na systémovej zmene výrazne ovplyvnili celý môj život a moje zanietenie.“

Barbara Erős je profesijne kultúrnou antropologičkou, už 25 rokov oddanou rozvoju občianskej spoločnosti a sociálnych inovácií v Maďarsku, na západnom Balkáne a čiastočne v Etiópii a Vietname. Svoju kariéru začala v programe Ashoka: Inovátori pre verejnosť, ktorý ju zásadne ovplyvnil myšlienkou sociálneho podnikania. Následne získala skúsenosti v Nadácii pre rozvoj demokratických práv – DemNet Maďarsko, a to v oblasti tvorby systémov podpory pre organizácie občianskej spoločnosti a financovania dopadu. V roku 2017 dostala pozvánku MagNet Bank, prvej a jedinej maďarskej komunitnej banky, aby sa stala riaditeľkou oddelenia pre občiansku spoločnosť a komunitné vzťahy. Zo širšieho spoločenského hľadiska sa usiluje o posilnenie maďarského ekosystému sociálneho podnikania a začínajúcich podnikov.

Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek

Záštita Slovensko 2020

"Smerujeme do obdobia, keď rozvoj technológií a umelej inteligencie spôsobí, že všetky predpovedateľné činnosti a pracovné úkony, ktoré možno automatizovať, naplánovať a vykonávať opakovaným spôsobom, budú postupne naplánované, automatizované a vykonávané počítačovými programami a robotmi. Ale existujú činnosti, ktoré roboty nezvládajú. Také , kde je potrebná empatia, súcit a precítenie hodnotových dilem. Tam bude človek potrebný vždy. Preto potrebujeme sociálnych inovátorov – ľudí, ktorí vedia byť tvoriví v prospech nás všetkých. Vážim si týchto originálnych ľudí s dobrým srdcom."

Dušan Ondrušek je senior tréner a konzultant. V roku 1991 založil organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorú viedol vyše 20 rokov. Ako psychológ sa venoval poradenstvu, terapii, výučbe, ako i výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava na oblasť zmierovania komunitných konfliktov, nenásilnú komunikáciu, organizačný rozvoj, otázky participatívneho vzdelávania a rozhodovania. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov. Ako tréner a facilitátor viedol vyše 2000 tréningov v štyridsiatke krajín. Externe prednášal na viacerých univerzitách – na Univerzite Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave, na European Peace University v StadtSchlainingu a Donau University v Kremse. Je autorom a spoluautorom 16 kníh a mnohých odborných statí. 

Petr Šmíd

Petr Šmíd

Záštita Česká republika 2020

“Trh a peniaze zďaleka neriešia všetky problémy. Rovnako ani štát. Súčasná pandémia koronavírusu COVID-19, počas ktorej sa ľudia zapájajú do rôznych iniciatív, je obdobím, kedy vidíme dôležitosť sociálnych inovácií v praxi. I preto v tomto výnimočnom roku veľmi rád prijímam rolu patróna ceny SozialMarie za Českú republiku.”

Petr Šmíd vedie aktivity spotrebiteľského marketingu pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Google. Jeho snahou je zabezpečiť užívateľom Google technológií v tomto regióne čo najlepšie služby. Začínal v spoločnosti McKinsey & Company, kde 7 rokov pracoval v oblasti bankovníctva a zdravotnej starostlivosti – marketing bol kľúčovou náplňou jeho práce. Absolvoval medzinárodné programy CEMS a INSEAD MBA a je nadšencom pre vzdelávanie. Pravidelne vedie pracovné skupiny pre študentov, začínajúce podniky a podnikateľov. Taktiež sa angažuje v neziskovom sektore. Je predsedom správnej rady Nadácie Bátor Tábor v Českej republike, ktorá pomáha vážne chorým deťom a ich rodinám.

Nenad Maljković

Nenad Maljković

Záštita Chorvátsko 2020

„Ľudia sú sociálny druhom, ktorý sa vynikajúcou adaptáciou na zmeny prostredia vyvinul do svojej súčasnej globálnej nadvlády. Prispôsobujúci sa ľudia sú spoločensky inovatívnymi ľuďmi. Nachádzame sa v období antropocénu, naša globalizovaná civilizácia priemyselného konzumerizmu však prináša riskantné zmeny prostredia pre náš a všetky ostatné druhy planéty. Vyžaduje si to nové radikálne prispôsobenie sa a sociálne inovácie.“

Nenad Maljković je kultúrny kreatívec, prepájač a permakultúrny dizajnér so špecifickým záujmom o sociálne a ekonomické aspekty permakultúry, efektívnu skupinovú spoluprácu a virtuálne tímy zamerané na systémovú zmenu. Narodil sa v roku 1963 v Pule, žije a pracuje v chorvátskom Záhrebe. Je skúseným odborníkom v oblasti permakultúry, transformačných zmien a moderných agilných princípov aktivizmu a podnikania. Pracuje na tvorbe miestnych, bioregionálnych a globálnych vysoko dôveryhodných sietí pre systematické zmeny s mottom „k regeneračným kultúram prostredníctvom dialógu“. V súčasnosti je zapojený do aktivít európskej siete ECOLISE a, na miestnej až planetárnej úrovni, do aktivít Laboratória pre permakultúrnu spoluprácu (www.perma.earth), Globálneho regeneračného CoLabu (www.grc.earth) a Fóra pre hĺbkovú adaptáciu (www.deepadaptation.info).