Patron

Zvláštním úkolem aktivní záštity patronů SozialMarie je podporovat po dobu jednoho roku nominovaný nebo oceněný projekt. Tohoto úkolu se každý rok ujímají inspirativní osobnosti ze zemí, kde je cena SozialMarie vyhlašována na celém území. 1. května tak každý z patronů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska oznámí, jaký projekt a proč se rozhodl podporovat.

Herta Stockbauer

Herta Stockbauer

Rakouský patron 2020

„Přijetí společenské odpovědnosti je základním předpokladem udržitelné a pozitivní změny naší společnosti. Přispět může každý. Stačí jen vůle a otevřené srdce. SozialMarie propaguje, zviditelňuje a podporuje nejlepší a nejinovativnější společenské projekty. Otevírá nové cesty a pomáhá nám překonávat překážky. S radostí se ujímám této role a přebírám aktivní záštitu.“

Dr. Herta Stockbauerová vystudovala podniko-hospodářství na Vídeňské Ekonomické univerzitě a následně pracovala jako univerzitní asistentka a lektorka na ekonomickém institutu Alpsko-Jadranské univerzity v Klagenfurtu. Od roku 1992 působila v bance BKS, kde pracovala v oblasti podnikových klientů a cenných papírů a poté přešla do controllingu a účetnictví. V roce 1996 se stala vedoucí oddělení. Od roku 2004 je členkou její správní rady a její ředitelkou byla zvolena v roce 2014. Je také členkou dozorčí rady rakouské akciové společnosti Österreichische Post AG, rakouské kontrolní banky Österreichische Kontrollbank AG a viceprezidentkou rakouské obchodní rady pro trvale udržitelný rozvoj respACT.

 

Photo © Arnold Poeschl

Barbara Erős

Barbara Erős

Maďarský patron 2020

„Změna režimu v roce 1989 vytvořila prostor pro celoplošný rozvoj sociálních inovací. Společně s přáteli jsme se zapojili do tvorby a budovaní nové země a občanské společnosti. Moje zkušenosti z mládí, kdy jsme se podíleli na systémových změnách, výrazně ovlivnily celý můj život a moje zanícení pro věc.“

Barbara Erősová je kulturní antropoložka. Již 25 roků se věnuje rozvoji občanské společnosti a sociálním inovacím v Maďarsku, na západním Balkáně a částečně také v Etiopii a ve Vietnamu. Kariéru začala skrze Ashoku a její program “Inovátoři pro veřejnost”. Myšlenka sociálního podnikání ji zásadně ovlivnila. Zkušenosti získala také v Nadaci pro rozvoj demokratických práv – DemNet Maďarsko. Tam se věnovala oblasti systémové podpory pro organizace občanské společnosti a financovaní dopadu. V roce 2017 dostala pozvánku MagNet Bank, první a jediné maďarské komunitní banky, aby se stala ředitelkou oddělení pro občanskou společnost a komunitní vztahy. Ze širšího společenského hlediska usiluje o posílení maďarského ekosystému sociálního podnikání a startujících firem.

Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek

Slovenský patron 2020

„Směřujeme do etapy, kdy rozvoj technologií a umělé inteligence způsobí, že všechny předvídatelné činnosti a pracovní úkony, které bude možné automatizovat, naplánovat a opakovaně vykonávat budou postupně převzaty počítačovými programy a roboty. Stávající činnosti, které roboti nezvládají, ty, při kterých je potřeba empatie, soucit a porozumění hodnotám, při těch bude přítomnost člověka vyžadovat vždy. Proto je zapotřebí sociálních inovátorů – lidí, kteří umí být tvořiví a současně prospěšní pro nás všechny. Těchto originálních lidí s dobrých srdcem si velice vážím! “

Dušan Ondrušek je seniorní couch a konzultant. V roce 1991 založil organizaci Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), kterou vedl více než 20 let. Jako psycholog se věnoval poradenství, terapii, učil a působil jako výzkumný pracovník v oblasti výzkumu altruizmu a účinnosti různých forem tréninků. Od roku 1990 se jako učitel a konzultant zaměřuje na oblast komunitních konfliktů, nenásilné formy komunikace, rozvoji organizací, otázkám participativního vzdělávání a rozhodování. Má bohaté mezinárodní zkušenosti s realizací programů zaměřených na prevenci a řešení konfliktů. Jako coach a facilitátor vedl více než 2000 tréninků ve 40 zemích. Externě působil na několika univerzitách – na Univerzitě Komenského a Ekonomické univerzitě v Bratislavě, na European Peace University v Stadtschlainingu a Donau University v Kremsu. Je autorem a spoluautorem 16 knih a řady odborných publikací. 

Petr Šmíd

Petr Šmíd

Český patron 2020

"Trh a peníze zdaleka neřeší všechny problémy. Stejně tak ani stát. Současná koronavirová pandemie COVID-19 ve které se lidé aktivně chápou různých iniciativ, je tím časem, kdy vidíme důležitost sociální inovací v praxi. Také proto se  velmi rád ujímám role patron ceny SozialMarie v České republice. v tomto výjimečném roce."

Petr Šmíd vede v Googlu B2C marketing pro střední a východní Evropu. Usiluje o to, aby se v tomto regionu dostalo uživatelům Google technologií jen to nejlepší. Petr začínal v McKinsey & Company a 7 let se zabýval oblastí bankovnictví a zdravotní péče – marketing byl v stěžejní náplní jeho práce. Absolvent mezinárodní programů CEMS a INSEAD MBA je nadšencem do vzdělávání. Pravidelně vede workshopy pro studenty, startupy a businesses. Petr se angažuje také v neziskovém sektoru. Je předsedou správní rady Nadace Bátor Tábor v České republice, která pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám.

Nenad Maljković

Nenad Maljković

Chorvatský patron 2020

„Lidé jsou sociálním druhem, který se své skvělé adaptaci na změny prostředí vyvinul do stavu, kdy má globální nadvládu. Přizpůsobiví lidé jsou lidé společensky inovativní. Právě se nacházíme v období antropocénu, naše globalizovaná civilizace průmyslového konzumu ale přináší vážné změny životního prostředí, jak pro nás, tak pro všechny ostatní druhy planety. To vyžaduje nové radikální přizpůsobení situaci a sociální inovace.”

Nenad Maljković je kreativec, propojovatel a permakulturní designer se zvláštním zájmem o sociální a ekonomické aspekty permakultury, efektivní skupinovou spolupráci a virtuální týmy zaměřené na systémovou změnu. Narodil se v roce 1963 v Pule a žije a pracuje v chorvatském Záhřebu. Zastánce permakultury, transformačních změn a moderních agilních principů aktivismu a podnikání. Nenad vytváří místní, bioregionální a globální vysoce důvěryhodné sítě pro systematické změny. Jeho motto zní: „k regeneračním kulturám prostřednictvím dialogu“. V současnosti je zapojený do aktivit evropské sítě ECOLISE a na místní a světové úrovni do aktivit Laboratoře pro permakulturní spolupráci (www.perma.earth), globálního regeneračního CoLabu (www.grc.earth) a ‘fóra pro hloubkovou adaptaci (www.deepadaptation.info).