FAQ

Online přihlašování projektů

Kde najdu online formulář pro přihlášení projektu?

Klikněte na „přihlašovací formulář“ a registrujte se. K potvrzení Vaší registrace budete vyzváni e-mailem. Případně si zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou, Spam nebo Junk Mail. Po potvrzení Vaší registrace se můžete přihlásit a začít s vyplňováním formuláře. Pokud jste nedostali potrvzení prostřednictvím e-mailu, obraťte se na naši kancelář.

Jak formulář vypadá?

Formulář si můžete otevřít a pročíst, připravit se na jeho vyplňování. Údaje vyplňujete v angličtině nebo v němčině. Vedle nutnosti vyplnění povinných kolonek je také zapotřebí nahrát následující přílohy: popis projektu (maximálně 3 stránky ve formátu PDF) a minimálně jednu fotografii týkající se projektu ve formátu JPG.

Jak mám formulář vyplnit?

Průběžné ukládání a úprava formuláře je možná. Vždy se přihlaste se a editujte přihlášku/ formulář a opakovaně ho ukládejte. Po finálním odeslání přihlášky (označení políčka „podat žádost“ a „odeslat“) není již úprava možná. Vaše přihláška již byla odeslána. POZOR: Přílohy (PDF a JPG) nahrávejte do formuláře až těsně před odesláním. Tato data nejde v online formuláři průběžně ukládat.

Na co mám dávat při vyplňování přihlášky obzvláště pozor?

Přihlášku/ formulář průběžně ukládejte, abyste o své aktualizace nepřišli! Přílohy nahrajte až v posledním kroku, těsně před odesláním přihlášky/ přihlašovacího formuláře!

V jakých jazycích mohu přihlášku podat?

Přihláška se podává v anglickém nebo německém jazyce. Automatizované překladače, jako například Google translator nejsou povoleny.

Bude úspěšné odeslání mé přihlášky potvrzeno?

Úspěšné odeslání přihlášky je potvrzeno krátkou e-mailovou zprávou. Jakmile náš tým přihlášku po formální stránce zkontruje, budete informování další zprávou o zveřejnění Vašeho projektu v databance SozialMarie.

Chci do soutěže přihlásit současně více projektů.

Pokud chcete z jedné registrované adresy přihlásit do soutěže více projektů, určitě můžete. NEZAPOMEŇTE nejprve dokončit a odeslat kompletní přihlášku prvního projektu a až poté podat přihlášku projektu dalšího. Za každý projekt musíte vyplnit vlastní přihlašovací formulář, přiložit požadované přílohy a nakonec ho odeslat.

Mohu se na co nejlepší podání přihlášky nějak připravit?

Přečtěte si naše kritéria sociálních inovací, podmínky účasti v soutěži a obecné informace o výzvě.

Potřebuji pomoc s podáním přihlášky. Na koho se mám obrátit?

Rádi Vám pomůžeme! Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Naše kontaktní údaje najdete zde.

Obecné informace

Mám přihlásit projekt do soutěže SozialMarie?

Ano: Pokud se jedná o sociálně inovační projekt, který reaguje na aktuální sociální a společenské výzvy a problémy a nabízí jejich inovační řešení a zároveň splňuje kritéria soutěže SozialMarie, tak určitě ANO! Těšíme se na všechny takové projekty! Každý přihlášený projekt dostane prostor představit se na našem webu.

Kdo může přihlásit projekt do soutěže SozialMarie? Může to být i soukromá osoba?

Ano může. Podat přihlášku mohou soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

Co dělat když za projektem stojí více organizací, které na projektu společně spolupracují? Jak se přihlásit?

V takovém případě je nutné rozhodnout, jaká z organizací, institucí (atp.) bude projekt do soutěže SozialMarie přihlašovat. V každém případě na kooperaci s partnery odkažte jak v přihlášce tak v potřebných podkladech! Informujte o přihlášce své kolegy z partnerských organizací.

Z jakých zemí mohou projekty přihlášené do soutěže být? Nerozumím přesně geografické podmínce.

Projekt musí být realizován na území, které naše soutěž ve svých podmínkách definuje. Organizace nebo jednotlivec, který za projektem stojí však nemusí být z tohoto, námi definovaného geografického prostoru. Do soutěže se mohou přihlásit projekty z celé České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska platí podmínka, že musí být realizované 300 km vzdušnou čarou od Vídně.

Mohu do SozialMarie přihlásit projekt, který se o cenu SM ucházel již v předchozích letech?

Ano, v případě, že se nejedná o projekt již oceněný. Dříve nominované projekty se do soutěže znovu přihlásit mohou též.

Mohu přihlásit uzavřený projekt?

Ne. Projekt musí být v době podání přihlášky musí stále probíhat a být již dostatečně realizován.

Co znamená projekt ve stádiu příprav a úvah, ve stádiu vzniku? Proč nemůže být takový projekt přijat do soutěže?

Váš projekt musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat. Projekty již ukončené a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny. Taková je podmínka soutěže SozialMarie.

Co se stane po odeslání přihlášky?

Nejprve od nás obdržíte potrvzení o úspěšném odeslání přihlášky. Po obdržení přihlášky probíhá kontrola, zda je přihláška úplná, zda byly doručeny všechny potřebné podklady a zda přihláška odpovídá podmínkám soutěže. V případě, že byl Váš projekt nominován, budete vyrozuměni.

Co se děje po podání přihlášky, jak je můj projekt hodnocený?

Po podání projektu do soutěže následuje několik kroků a výběrových kol, které jsou přesně popsány zde.

Podle jakých kritérií je podaný projekt hodnocený?

Odborná porota SozialMarie rozhoduje v konsensu a na základě kritérií ceny SozialMarie za sociální inovace.

Kdy dochází k diskvalifikaci projektu?

Pakliže podaná přihláška naodpovídá podmínkám účasti v soutěži SozialMarie, je projekt diskvalifikován. Zadavatel projektu, přihlášky je o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. Diskvalifikovaný projekt nenízveřejněn na stránkách www.sozialmarie.org.

Co znamená nominace SozialMarie?

Nominované projekty, jsou všechny projekty, které to zvládly v „prvním kole“. Z nominovaných projektů vybíráme 15 těch, které 1. května oceníme při slavnostní udílení cen SozialMarie. Informaci o nominaci mohou projekty využívat v rámci svého PR a pro práci s veřejností. Zveřejnění nominací čekejte na začátku března.

Co se stane po té, když byl můj projekt nominován?

Nominované projekty informujeme o této skutečnosti na začátku března. Zástupci všech nominovaných projektů zveme do Vídně na slavnostní udílení cen 1. května. Tam až se nominovaní dozví, zda se stávají laureáty aktuálního ročníku. Profil a představení každého nominovaného projektu je součástí dvoujazyčné brožury SozialMarie, která je vydávaná vždy 1. května.

Existuje například logo – nebo nějaké označení, které mohu použít, pokud byl můj projekt nominován nebo oceněn?

Ano, nominovaní a laureáti od nás dostanou toto vizuální označení emailem a mohou nás případně kontaktovat.