Muzej susjedstva Trešnjevka

Nagrada u vrijednosti od 2000 eura 2020

Zemlja: Hrvatska

Regija: Zagreb

Sektor: Civilno društvo / Društvena ekonomija

Polja: Kultura, Urbani razvoj

Nositelj projekta: BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture

Odgovorna osoba: Dunja Kučinac

Poveznica

Izazov

Projekt odgovara na pitanja reprezentacije i komercijalizacije muzeja. S jedne strane, zbirke muzejskih institucija 'očišćene' su od velikog dijela povijesti pisane odozdo. S druge, rezanje javnih sredstava za kulturu nagnali su muzeje u komercijalizaciju pa se sve više okreću komodifikaciji resursa i turizmu te se udaljavaju od lokalne zajednice.

Ideja

Muzej susjedstva izgrađen na participaciji lokalne zajednice u Hrvatskoj je novost. Većina muzeja su hijerarhijske i elitne institucije u kojima se mnoge društvene grupe ne osjećaju pozvanima niti reprezentiranima. MST bilježi povijest rada, stanovanja i migracija na Trešnjevci te doprinosi revalorizaciji dominantnih nacionalnih narativa.

Akteri

Uključene su partnerske organizacije i lokalna zajednica. Partneri rade na istraživanju susjedstva i osmišljavanju modela upravljanja i uključivanja zajednice. Zajednica je direktno uključena u izgradnju fundusa muzeja (osobni narativi i doprinosi građana jednako se vrednuju kao i znanstvena istraživanja) i u organizacijske strukture muzeja.

Učinak

Projekt je usmjeren pokretanju kvartovskog muzeja koji bilježi, valorizira i čuva radničku, antifašističku, žensku, migrantsku i svakodnevnu povijest Trešnjevke. U kontekstu u kojem su muzeji konzervativne i elitne institucije očišćene od emancipatorskih sadržaja te usmjerene privlačenju turista, projekt se okreće lokalnoj zajednici.

Transfer

Moguće je prenijeti metodologiju rada koja se temelji na zajedničkom osmišljavanju, istraživanju i izgradnji temelja budućeg muzeja susjedstva te njegovu otvorenost prema budućim korisnicima od samog početka ovog procesa, što značajno odstupa od tradicionalnog načina osnivanja i upravljanja institucijama u kulturi u lokalnom kontekstu, ali i šire.

Ocjena žirija

U postavljanju nove muzejske forme ovaj projekt razvija poseban vid društvene inovacije. Za razliku od konvencionalnih, često elitistički ili konzumeristički orijentiranih muzeja, Muzej susjedstva Trešnjevka gradi se kroz sudjelovanje lokalne zajednice u stvaranju muzejske zbirke. Prikupljeni predmeti, slike i priče iznose na svjetlo dana potisnute trešnjevačke teme i povijesti: migrantske, antifašističke, radničke i ženske. Tako ovaj projekt prkosi prevladavajućim nacionalnim narativima.