Nastavi priču

Nositelj projekta: Udruga Skribonauti

Odgovorna osoba: Luiza Bouharaoua, Paula Zore

2021

Nagrada u vrijednosti od 2000 eura

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

O čemu je riječ?

„Nastavi priču” za svoj cilj ima borbu protiv društvene isključenosti zatvorenica kroz njihovo uključivanje u polje kulture i umjetnosti. suradnju sa književnicama te borbu protiv predrasuda. Sam projekt sastoji se od zatvorskog čitalačkog kluba i radionice kreativnog pisanja, suradnje zatvorenica i 12 spisateljica na knjizi kratkih priča te korištenja jednostavnih tehnoloških alata za direktno uključivanje šire javnosti u online čitalački klub. Zbog uključivosti i kolaborativnosti ove aktivnosti predstavljaju društvenu inovaciju u umjetničkom radu i radu sa ciljanom skupinom.

Izazov

Zanemarivanje zatvorenika/ica, odsustvo bilo kakvih kulturnih i umjetničkih programa u zatvorskom sustavu, ekstremna marginalizacija (do granice društvene nevidljivosti) i istodobna izloženost jakim predrasudama i stigmi.

Ideja

Čitalački klub i radionice kreativnog pisanja pružaju alate i razvijaju vještine samoizražavanja kroz umjetnost i kulturu, što omogućava humanizaciju života u zatvoru i osnažuje zatvorenice. Rezultati projekta – fragmenti, kratke priče i zbirka priča – dovode u pitanje predrasude i komuniciraju javnosti drugačiju sliku zatvorenica.

Akteri

Glavni akteri projekta su zatvorenice, mentorice i spisateljice. Zatvorenice su polaznice i kokreatorice programa čitalačkog kluba i radionice kreativnog pisanja te autorice proznih fragmenata. Mentorice su facilitatorice suradnje između zatvorenica i spisateljica koje su na temelju fragmenata zatvorenica napisale kratke priče objavljene u zbirci.

Učinak

Kreirana je veza između zatvorenica i vanjskog svijeta te stvoren prostor za slobodu izražavanja i suradnju unutar institucija. Istovremeno su zatvorenice osnažene i motivirane. Predstavljanjem knjige javnosti promijenio se fokus javne diskusije s kažnjivih djela na umjetnički proizvod pa je na taj način otvoren iskren i suosjećajan društveni dijalog.

Transfer

Sve dimenzije projekta (od čitalačkog kluba preko radionice kreativnog pisanja do suradnje sa spisateljicama na kolaborativnoj zbirci priča) moguće je prenijeti u drugo društveno okruženje, kontekst, regiju ili marginaliziranu skupinu. (Npr. trenutno postoji interes da se ovaj tip rada primijeni u psihijatrijskoj bolnici.)

Ocjena žirija

Društvene inicijative u Hrvatskoj rijetko uspijevaju ući u zatvorski sustav i pružiti potporu njegovim štićenicima. To se posebno odnosi na zatvorenice: Nastavi priču surađuje upravo s ovom ciljnom skupinom, i to na način da je uključuje u kolaborativni književni rad. Društvena inovacija projekta temelji se na jedinstvenoj kombinaciji metode kolaborativnog pisanja u suradnji s posve posebnom skupinom suradnica. Zahvaljujući uspjehu projekta zidovi ženske kaznionice u Požegi pucaju i padaju. Mijenja se javna slika zatvorenice – subjekta inače posve nevidljivog. Sve dosad otkriveno može se naći u knjizi koja na literarni način okuplja iskustva zatvorskih žena. A književni klub koji su zatvorenice nastavile i u pandemijskim uvjetima, kad su onemogućeni posjeti voditeljica projekta, održava ranije uspostavljen most između inače tako udaljenih svjetova: zatvora, književnosti i opće javnosti.