Razvoj poslovanja Socijalne zadruge Humane Nove

Nominacija 2022

Zemlja: Hrvatska

Regija: Karlovačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija

Sektor: Civilno društvo / Društvena ekonomija

Polja: Invaliditet, Regionalni razvoj, Zaštita okoliša

Nositelj projekta: Socijalna zadruga Humana Nova / Social cooperative Humana Nova

Odgovorna osoba: Ivan Božić

Internetska stranica: Poveznica

Izazov

Socijalna zadruga Humana Nova je neprofitno društveno poduzeće posvećeno pronalaženju održivih rješenja za dva društvena izazova: neodgovorno gospodarenje tekstilnim otpadom i radna integracija osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih skupina u zajednici. Stvaramo prilike i bolju kvalitetu života.

Ideja

Humana Nova je u svoje poslovanje integrirala tri ključna aspekta u kojima se ekološki izazovi rješavaju društvenim izazovima na ekonomski održiv način. Pružamo jednake mogućnosti, stvaramo povjerenje, njegujemo zajedništvo, suradnju i doprinosimo izgradnji tolerantnih društvenih odnosa, uravnoteženom korištenju resursa i održivom razvoju.

Akteri

Zapošljavamo osobe s invaliditetom i marginalizirane skupine kroz ponovnu uporabu i reciklažu tekstila te proizvodnju i prodaju kvalitetnih, inovativnih i ekoloških proizvoda. U poticajnom okruženju radnici od starog tekstila stvaraju nove vrijednosti i šivaju proizvode u koje je utkano zadovoljstvo i dobrobit zaposlenih, prirode i zajednice.

Učinak

Humana Nova je vodeći regionalni primjer  društvenih poduzeća za radnu integraciju, ponovnu upotrebu i reciklažu. Do danas smo prikupili i preradili gotovo 3000 tona tekstila. U 2020. godini adaptirali smo nove prostore i osigurali prilagodbu radnog mjesta. Uspostavili smo proces pakiranja filca, zaposlili 7 novih ljudi.

Transfer

Poslovni model Humane Nove moguće je u potpunosti prenijeti na neko drugo društveno okruženje, kontekst ili regiju. Gospodarenje tekstilnim otpadom i radna integracija marginaliziranih skupina izazovi su i drugih zemalja, a Humana Nova je dokaz da je moguće brinuti o okolišu i ljudima na inovativan i ekonomski održiv način.