Growing Together

Nositelj projekta: Nakladnička kuća Fraktura (Fraktura publishing house)

Odgovorna osoba: Seid Serdarević

2023

Nagrada u vrijednosti od 2000 eura

HR

Profitna produzeća

O čemu je riječ?

Projekt se temelji na objavljivanju 26 knjiga, podizanju razine svijesti o društvenim i ekološkim problemima te poticanju ciljane publike na sudjelovanje u akcijama pošumljavanja i društvenu uključenost. U isto vrijeme, čitalačke radionice "Čitajmo zajedno" usmjerene na ranjive adolescente izuzetno su društveno inovativne. Radionice su specifično osmišljene i prilagođene za korisnike Centra Dugave čiji su štićenici mladi s poremećajima u ponašanju, a njihov cilj je omogućiti mladima sudjelovanje u društvenom i kulturnom prostoru, uz simultano poticanje i jačanje njihovih čitalačkih navika.

Izazov

Projekt ima za cilj riješiti dva važna izazova: prvo, isključenost mladih iz kulturne scene i niska stopa čitanja u ovoj populaciji, te drugo, nedostatak svijesti o načinima na koje možemo prevladati ekološke izazove s kojima se danas suočavamo.

Ideja

Kao odgovor na prvi izazov, provodimo radionice pod nazivom 'Čitajmo zajedno', prilagođene potrebama problematičnih tinejdžera, s ciljem poticanja čitanja i razvoja kritičkog mišljenja. Odgovor na drugi izazov je podizanje svijesti, pružanje informacija i davanje primjera u području ekoloških akcija u izdavačkoj industriji.

Akteri

Izdavačka kuća Fraktura započela je i vodi projekt, u suradnji s Biljkoborcima, Borankom i Centrom Dugave. Frakturin tim odgovoran je za većinski dio projekta, Biljkoborci i Boranka osiguravaju promotivne materijale i sadnice, dok zaposlenici Centra Dugave informiraju mlade o čitalačkim radionicama.

Učinak

Izravan utjecaj projekta vidljiv je kroz sadnju 5.000 sadnica u akciji pošumljavanja, a planirana je još jedna takva akcija kasnije tijekom 2023. Utjecaj radionica čitanja očituje se kroz poboljšani vokabular sudionika i njihovu veću uključenost u čitanje i kulturnu scenu.

Transfer

Koncept čitalačkih radionica može se prilagoditi i premjestiti u druge centre i domove za mlade, ako su programi pažljivo osmišljeni da budu relevantni mladima koji bi u njima sudjelovali. Što se tiče ekološkog aspekta, širenje informacija i suradnja s ekološkim inicijativama mogu se primijeniti u drugim kulturnim institucijama.

Ocjena žirija

Projekt Growing Together usuđuje se postaviti nekoliko ciljeva. Njegova je svrha poticanje političkog i društvenog angažmana, doprinos obnovi šuma, te (kao komercijalni nakladnik) promicanje kulture čitanja. Složena ideja projekta provodi se kroz dobro uspostavljen odnos partnerskih organizacija na ekološki održiv način. Growing Together je hrabar poduhvat koji nudi nove pristupe promicanju društvene inkluzije i ekološke svijesti.