Transzlingváló osztálytermek Tiszavasváriban

Bizony lacso avla!

2 000 eurós díj

winner 50100
Év:
2018
Ország / Régió:
egész Magyarország
Szektor:
civil társadalom/szociális gazdaság
Tevékenységi területek:
család / ifjúságügy
óvodapedagógia / iskolai és főiskolai intézmények
migráció / interkulturalitás / etnicitás
Célcsoport kora:
12 - 18 év = fiatalok
0 - 11 év = gyermekek
Célcsoport neme:
minden nem
Projektgazda szervezet:
Magiszter Elementary School Tiszavasvári
Felelős személy:
Dr; Heltai, János Imre
Honlap:
translangedu.hu

Miről szól a projekt?

Magyarországon a romani nyelv csak ritkán és csak tantárgyként jelenik meg az iskolában. Projektünk otthon romanit (is) beszélő diákok iskolai előmenetelét úgy támogatja, hogy a romanit is az iskolai munka részévé teszi. A diákok úgy beszélhetnek az iskolában, ahogy otthon is beszélnek. A bátrabb, rétegzettebb és változatosabb kommunikáció nagyobb iskolai sikerekhez vezet.

A zsűri elismerése

Minden érintett részéről – szülők, diákok, pedagógusok – radikális újragondolás szükséges. Hiszen mindeddig a romani nyelv használata az órákon tilos volt, sőt az iskolai életben általában sem volt támogatott. Most végre a diákok a teljes nyelvi készletükből táplálkozhatnak! A nyelv irányítja az érzékelést, a saját anyanyelvünk társadalmi értéke pedig az önképünket erősíti. A Transzlingváló osztálytermek mindkét szinten hatást gyakorol. Azokban az osztályokban, ahol ez az innovatív pedagógiai szemlélet rendszerszerűen beépítésre került, azonnal láthatóak az eredmények. A diákok szociális készségei fejlődnek, nyelvtudásuk javul, motiváltabbak lesznek és a gyengébb tanulók nyelvileg “felszabadulnak”...

A SozialMarie üdvözöl minden a romák szegregációjának felszámolását célzó lépést, csakúgy, mint egy évek során kialakult etnikailag homogén iskolai környezetben megvalósuló nyelvmódszertani kezdeményezést, mely az anyanyelv, jelen esetben a romani nyelv, osztálytermi használatát támogatja. Az otthon beszélt nyelv elismerése erősíti az önrendelkezést, a többségi társadalom általi elfogadást és ezzel elősegíti az interkulturális kommunikációt pedagógus és diák között.