Kriteriji za društvenu inovaciju

KOJI su evaluacijski kriteriji nagrade SozialMarie?

SozialMarie je nagrada za uspješne društveno inovativne projekte. Prijavljeni se projekti vrednuju prema našim kriterijima za društvenu inovaciju:

 1. Inovacija projektne ideje: inovativnost s obzirom na temu i s obzirom na polje provedbe
  • Je li se projekt bavi novim društvenim izazovima?
  • Primjenjuje li projekt nova rješenja društvenih problema?
  • Da li se projekt posvećuje dosad zanemarivanim ciljnim skupinama ili temama?
  • Jesu li nositelj projekta (organizacija, poduzeće, javna ustanova, privatna osoba) novi u području društvenih inovacija?
 2. Inovacija u pristupu ciljnoj skupini: pasivno, aktivno ili autonomno sudjelovanje skupina u projektu
  • Na koji se način ciljna skupina uključuje u projekt? Je li ciljna skupina sama razvila projekt?
  • Koju konkretnu i trajnu korist projekt ostvaruje za ciljnu skupinu?
  • Jesu li potencijali ciljne skupine tim projektom osnaženi?
  • Je li projekt doprinosi društvenom priznanju ciljne skupine?
 3. Inovacija u provedbi projekta: njegov kvantitativni i kvalitativni doseg
  • Je li primjena projektne ideje maštovita, produktivna, kreativna i hrabra?
  • U kojoj mjeri je društvena inovacija djelotvorna, koji su joj ciljevi i doseg, i s obzirom na koga?
  • Je li projekt reagira na uvijek nove potrebe koje se tiču ciljane skupine, definiranja problema, strukturnih uvjeta?
  • Je li ostvarena suradnja različitih (profesionalnih) skupina koje donose raznovrsne kompetencije ili znanstvenu ekspertizu?
 4. Inovacija u djelovanju na druge: biti primjer drugima, na posredan ili neposredan način
  • Je li projekt umrežen s drugim organizacijama, poduzećima,  institucijama?
  • Na koji je način projekt uključen u svoje lokalno i regionalno okruženje?
  • Da li projekt budi zanimanje kod drugih organizacija, poduzeća, donatora, promotora, u medijima i kod političara?
  • Može li se isprobano rješenje prenijeti u druge kontekste?