Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2021

Nominirani

Mađarska

Pravosuđe, Siromaštvo

2021

Nominirani

Slovačka

Obrazovanje, Ostalo

2021

Nominirani

Austrija

Rad, Pravosuđe, Različitosti

2021

Nominirani

Mađarska, Slovačka

Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb, Lokalni razvoj

2021

Nominirani

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Pravosuđe, Različitosti

2021

Nominirani

Češka Republika

Rad, Zdravstvena i socijalna skrb, Siromaštvo

2021

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje

2021

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Lokalni razvoj, Ostalo

2021

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura

2021

Nominirani

Austrija

Siromaštvo, Obrazovanje

2021

Nominirani

Hrvatska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura, Pravosuđe