Projekti

Filtar   

2024

Nagrađeni

SL

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Rad

Ostalo

2024

Nominirani

CS

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Pravo, Pravednost

2024

Nominirani

AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Rad

Siromaštvo

2024

Nominirani

AT, AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Socijalna i zdravstvena skrb

Okoliš

2024

Nominirani

HU

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Socijalna i zdravstvena skrb

2024

Nominirani

AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Različitosti

Rad

Obrazovanje

2024

Nagrađeni

AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Siromaštvo

2024

Nagrađeni

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Različitosti

2024

Nagrađeni

SK

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Umjetnost i kultura

2024

Nagrađeni

HU

Javna uprava

Obrazovanje

Umjetnost i kultura

Socijalna i zdravstvena skrb

2024

Nagrađeni

AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Socijalna i zdravstvena skrb

2024

Nominirani

AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Rad

Obrazovanje

Okoliš