Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2021

Nagrađeni

Mađarska

Pravosuđe, Siromaštvo

2021

Nagrađeni

Slovačka

Obrazovanje, Ostalo

Audience Award Badge

2021

Nagrađeni

Austrija

Rad, Pravosuđe, Različitosti

2021

Nominirani

Mađarska, Slovačka

Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb, Lokalni razvoj

2021

Nagrađeni

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Pravosuđe, Različitosti

2021

Nagrađeni

Češka Republika

Rad, Zdravstvena i socijalna skrb, Siromaštvo

2021

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje

2021

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Lokalni razvoj, Ostalo

2021

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura

2021

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Obrazovanje

2021

Nagrađeni

Hrvatska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura, Pravosuđe