30 139 39 9 2 6 Beč 300 km Italija Njemačka Poljska

nominee

Inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom

nominee

SozialRechtsNetz

nominee

Sustainable Society

A Café with Social Profit

nominee

Volkshilfe - Basic security for children

End child poverty in Austria

nominee

Take Home Naloxon (THN) pilot project

nominee

lebensM