30 139 39 9 2 6 Viedeň 300 km Taliansko Nemecko Poľsko

nominee

echt.im.biss

Sustainably good school catering

winner

Mission Dementia

Knowledge in Communicating with persons with dementia - an Internet based learning program for police officers in Austria

winner

Integration through apprenticeship

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

nominee

EDUCAN (EDU=Education, CAN= Child abuse and neglect – syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa)

Preventívno- vzdelávacie centrum zamerané na prevenciu násilia, vzdelávanie v oblasti identifikácie detí zažívajúcich násilie a intervenciu týraným, sexuálne zneužívaným deťom v kontexte mulitdisciplinárnej spolupráce a eliminácie sekundárnej viktimizácie

winner

Asylum needs information

Infovideos for young refugees in native-language

audience nominee

Children of the Full Moon

We strive for decent quality of life for families with autism

nominee

The third parent

audience winner

AT HOME

Deposit Guarantee for Refugees

nominee

dahir

social economic real estate management

audience

Kufrík pre Kukulíka

Kufrík pre opustené dieťa

winner

BUDDY dobrovoľník na celý život pre každé dieťa v detskom domove

Hľadáme a redistribuujeme najvzácnejšiu komoditu - čas venovaný zo srdca.

nominee

Newcomer