O nás

Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolurealizátorom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.

 

Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Okrem každoročného finančného ohodnotenia projektov celkovou sumou 54 000 eur SozialMarie primárne ponúka verejnú platformu pre sociálno-inovatívne projekty v strednej Európe.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie, cena s medzinárodným dosahom, si od svojho vzniku získala silnú reputáciu v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku. Cenu udeľuje nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Ocenenie

pre odvážne

projekty

Medzi hlavné kritériá SozialMarie pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu a jeho pôsobenie ako príkladového modelu. SozialMarie oceňuje úspešne realizované projekty a je prémiovým meradlom kvality pre efektívne sociálne inovácie. Hlavnými cieľmi SozialMarie sú podpora a šírenie vzorových projektov spolu s podnecovaním diskusie o sociálnych inováciách.

Udeľovanie cien

Odborná porota SozialMarie vyberie zo všetkých prihlášok najviac 35 nominovaných projektov. Z nich následne určí 15 víťazov, ktorým bude 1. mája udelená cena SozialMarie na slávnostnom podujatí v ORF RadioKulturhaus vo Viedni. Prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, zvyšných 12 cien každá po 2 000 eur.

Aktívna záštita

Inšpirujúce osobnosti preberajú na každoročnom udeľovaní cien aktívnu záštitu nad ocenenými alebo nominovanými projektmi podľa vlastného výberu. Úloha nositeľa záštity (patróna) je aktívna - vybratému projektu poskytuje podporu počas obdobia jedného roku.

Pozrite si všetkých patrónov

Audience Award

O Cene publika rozhoduje každoročne verejnosť - v internetovom (online) hlasovaní si vyberá spomedzi nominovaných projektov. Víťaz obdrží grant pre vzdelávacie účely. Cena publika je nezávislá od hlavných cien SozialMarie, o ktorých rozhoduje odborná porota.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je generálna manažérka v neunerhaus, sociálna vedkyňa a sociálna pracovníčka. Pričom pravidelne publikuje príspevky o bezdomovectve. V súčasnosti je tiež predsedníčkou BAWO – Federálnej pracovnej skupiny zameranej na bezdomovectvo.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandkou na Inštitúte pre teóriu architektúry, umelecké a kultúrne štúdiá (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) v Grazi. Študovala architektúru a filozofiu v Grazi, Benátkach a Delfte. Venovala sa výskumu a výučbe kritického dizajnu a priestorovej teórie na Technickej univerzite v Grazi (Technischen Universität Graz) a ako hosťujúca lektorka na Edinburghskej univerzite (University of Edinburgh). V rámci svojho výskumu sa pokúša načrtnúť postneoliberálny koncept dizajnu a inovácií.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr sa zameriava na podporu mladých ľudí, ktorí prevádzkujú inovatívne projekty v oblasti vzdelávania, podnikania a neziskových aktivít. Aktuálne pôsobí na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Bol prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Pravidelne publikuje názorové komentáre k spoločensko-etickým témam a v spolupráci s Rádiom Slovensko RTVS moderuje diskusnú reláciu, ktorá je zameraná na aktuálne kultúrno-spoločenské a filozoficko-náboženské témy.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je vysokoškolskou pedagogičkou v Ústave estetiky Umelecko-teoretického inštitútu na Eötvös Lorándovej univerzite v Budapešti (ELTE). Pracovne zabezpečuje a koordinuje medzinárodné a interdisciplinárne výskumné projekty v oblasti kultúrnych techník, literatúry o migrácii, mestských dejín a populárnych kultúr, najnovšie na Inštitúte Ludwiga Boltzmanna pre štúdiá dejín a spoločnosti (LBIDH) vo Viedni. Pravidelne sa venuje prekladom v oblasti kultúrnej teórie a histórie, ako i žurnalistickej práci.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je projektová manažérka vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdiá (wiiw) so zámerom na organizačný manažment medzinárodných výskumných konzorcií a koordináciu výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Je simultánnou tlmočníčkou a taktiež sa podieľala na početných filmových, umeleckých, tlačových a kultúrnych produkciách s rakúsko-českým zameraním.

 
 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnig je organizačná konzultantka a trénerka so špecializáciou na systémový rozvoj. V rokoch 2002-2004 bola zapojená do Nemeckej a v rokoch 2005-2007 do Rakúskej rozvojovej spolupráce v Burkina Faso v západnej Afrike. Má skúsenosti s vedením a manažmentom v kultúrne odlišných kontextoch.

Záštita

Špeciálnou úlohou nositeľov aktívnej záštity (patrónov) SozialMarie je podpora nominovaného alebo oceneného projektu počas obdobia jedného roku. Každý rok túto úlohu preberajú inšpiratívne osobnosti z krajín, ktoré sú svojím celým územím zapojené do pôsobnosti ceny SozialMarie. Každý z patrónov zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska a Rakúska 1. mája oznámi, aký projekt sa rozhodol podporiť a prečo.

Yasmin Hafedh (Yasmo)

Záštita Rakúsko 2022

Ivana Tepšić

Záštita Chorvátsko 2022

Andrea Tittelová

Záštita Česká republika 2022

Zsolt Bugarszki

Záštita Maďarsko 2022

Richard Fekete

Záštita Slovensko 2022

Jose Antonio Morales

Záštita Slovinsku 2022

Predošlí nositelia záštity

Open Former Patron List

Yemi A. D.

Záštita Česká republika 2021

Adela Vinczeová

Záštita Slovensko 2021

Márton Galambos

Záštita Maďarsko 2021

Boris Jokić

Záštita Chorvátsko 2021

Milo Tesselaar

Záštita Rakúsko 2021

Herta Stockbauer

Záštita Rakúsko 2020

Barbara Erős

Záštita Maďarsko 2020

Dušan Ondrušek

Záštita Slovensko 2020

Petr Šmíd

Záštita Česká republika 2020

Nenad Maljković

Záštita Chorvátsko 2020

János Czafrangó

Záštita Maďarsko 2019

Sandra Pázmán Tordová

Záštita Slovensko 2019

Petra Hubačová

Záštita Česká republika 2019

Michael Köhlmeier

Záštita Rakúsko 2019

Karl Amon

Záštita Rakúsko 2018

Tomáš Jindříšek

Záštita Česká republika 2018

Ján Orlovský

Záštita Slovensko 2018

László Ágoston

Záštita Maďarsko 2018

Augustin (Prince) Pallikunnel

Záštita Rakúsko 2017

Tímea Junghaus

Záštita Maďarsko 2017

Lejla Abbasová

Záštita Česká republika 2017

Iveta Radičová

Záštita Slovensko 2017

Josef Hader

Záštita Rakúsko 2016

Zsófia Mautner

Záštita Maďarsko 2016

Pavel Kysilka

Záštita Česká republika 2016

Dominik Cofalka, Christophe Gilet und Wolfgang Schreiner, Partner Mensalia

Záštita Rakúsko 2015

Ádám Somlai-Fischer

Záštita Maďarsko 2015

Zbyněk Frolík

Záštita Česká republika 2015

Sima & Ahmad Porkar

Záštita Rakúsko 2014

Edit Sasvári

Záštita Maďarsko 2014

PhDr. Tomáš Sedláček

Záštita Česká republika 2014

Dr. Gabriele Zuna-Kratky

Záštita Rakúsko 2013

András Ujlaky

Záštita Maďarsko 2013

Táňa Fischerová

Záštita Česká republika 2013

Susanne Schubert Lustig & Francis Lustig

Záštita Rakúsko 2012

Milán Gauder

Záštita Maďarsko 2012

Maria Rauch-Kallat

Záštita Rakúsko 2006

Renate Brauner

Záštita Rakúsko 2006