Blog

06/16/21

Príklady dobrej praxe

Príbeh Divadla bez domova

Uršuľa Kovalyk je spisovateľka, sociálna pracovníčka a principálka projektu Divadlo bez domova, ktorý v roku 2020 získal cenu SozialMarie. V rozhovore sme sa jej spýtali na úspechy a prekážky, ktoré projekt počas svojej existencie okúsil.

prečítajte si viac

04/16/21

Cena SozialMarie

…a cenu publika získava projekt...

Rozhodli ste! Cenu publika SozialMarie Audience Award získava projekt LABOUR DISPUTE AND CARE pôsobiaci v Rakúsku. Blahoželáme projektu, ktorý bol založený iniciatívou slovenských a rumunských opatrovateliek/-ľov ako svojpomocná skupina s cieľom zlepšenia pracovných podmienok zahraničných opatrovateliek/-ľov prichádzajúcich za prácou do Rakúska!

prečítajte si viac

03/05/21

Naše podujatia

Social impact measuring – Where are you in the process?

Do you use an impact measurement tool to measure the social impact of your project and organisation? Social impact measurement is an important tool for monitoring our impact and demonstrating the legitimacy of our activities, and at the same time a learning process that can inspire more and more innovations. This blog post is about two impact measurement systems and a related workshop.

prečítajte si viac

02/24/21

Náhľady do sociálnych inovácií

Applications for the SozialMarie 2021

What do the submissions for the SozialMarie tell us about current social trends and problems?

prečítajte si viac