2021

Nagrađeni

Austrija, Hrvatska, Slovenija

Lokalni razvoj, Umjetnost i kultura, Ostalo

2015

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje

2019

Nagrađeni

Mađarska

Zdravstvena i socijalna skrb

2009

Nagrađeni

Austrija

Lokalni razvoj

2020

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Lokalni razvoj

2020

Nominirani

Mađarska

Zdravstvena i socijalna skrb

2005

Nagrađeni

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Različitosti, Rad

2006

Nagrađeni

Austrija

Rad, Različitosti

2012

Nominirani

Austrija

Različitosti

2018

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Umjetnost i kultura

2012

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb

2014

Nominirani

Austrija

Rad