Tartom-emelem

Projektgazda szervezet: Bagázs Közhasznú Egyesület (Bagázs Public Benefit Association)

Felelős személy: Kakuk Tímea

2023

Jelölt

HU

Civil társadalom / Szociális gazdaság

Miről szól a projekt?

A Tartom-Emelem program célja, hogy szegregátumban élő fiatalok (12-18 évesek) is esélyt kapjanak a továbbtanulásra, érettségi és még magasabb iskolai végzettség megszerzésére. A projekt innovatív, mert az online oktatást a jelenléti kiegészítésére használjuk, komplex módon. Szegregátumban, mélyszegénységben élő fiatalok számára a Bagázs programja az egyetlen az országban, ami otthoni önálló tanulásra biztosít lehetőséget - amellett, hogy a családokat több szinten támogatjuk a tanulást akadályozó tényezők (lakhatási, egészségügyi, anyagi problémák stb.) megszüntetésében.

Kihívás

A KSH adatok szerint roma származásúak 7,6%-a szerez csak érettségit vagy diplomát, a többségi társadalom 52,7%-ához képest. Magyarországon a spontán szegregáció gyakori vidéki jelenség, ami Bagon és Dányban is megjelenik. Az iskolában alapvetően kudarcélményt szereznek a gyerekek, magas a lemorzsolódás.

Ötlet

A program több szinten hat arra, hogy romatelepen élő fiatalok (12-18 év) magasabb iskolai végzettséget szerezzenek. Nem csak korrepetálunk, hanem intenzív támogatást nyújtunk családoknak abban, hogy megoldják a tanulást akadályozó tényezőket: kapcsolatot tartunk az iskolával, az iskolai ügyeket követjük, dolgozatokra készülünk a gyerekekkel.

Szereplők

Az otthoni tanulás a szegregátumban élő kamaszok életében ismeretlen: jellemző, hogy nem tudnak egyedül tanulni, és szüleik nem tudják támogatni őket. Nincs jó gyakorlat arra, hogyan tartsuk benn a telepen élő diákokat az oktatásban. Kézzel fogható jutalmazási és motivációs rendszert használunk, ami a tanulás iránti motivációt külső ösztönzővel erősíti meg, amit az iskolai eredmények belső motivációvá alakítanak. Emellett a családot is bevonjuk a programba, így a család is megerősödik és nem támogatja a gyereket a továbbtanulásban.

Hatás

A résztvevő fiatalok gyors és kézzelfogható sikereket érnek el, így önbizalmuk, önértékelésük is nő. A szülőket is megerősítjük szülői kompetenciáiban. Az önkéntesek révén kapcsolati tőkéjük is bővül, akik hosszú távú, személyes kapcsolatot alakítanak ki a diákokkal. A közös tanulás online történik, ami igazodik az egyének tudásához, életritmusához, és fejleszti a digitális kompetenciákat. A résztvevők inkluzív lehetőségekhez jutnak, mint pl. nyári táborok, programok, kollégiumi elhelyezkedés.

Átemelhetőség

A teljes módszertan átvihető más régiókra, más romatelepekre is, hiszen a program nagy része online történik, az önkéntesek többsége így kapcsolódik a programhoz. Fontos a helyi jelenlét, szociális munka a családokkal, valamint a közös kirándulások is, azonban ez akár kevesebb önkéntes bevonásával is megvalósítható. Az önkéntesek képzése szintén online történik, ehhez is adott a módszertan és az e-learning tananyag.