Učiti se biti lastnik

Lastnik projekta: Inštitut za ekonomsko demokracijo (Institute for Economic Democracy)

Odgovorna oseba: Erika Funa

2023

Nominiranci

SL

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

What is it about?

Z analizo in prilagoditvijo najboljše tuje prakse kulture lastništva podjetij v lasti zaposlenih smo razvili program razvoja kulture lastništva za podjetja, ki igra osrednjo vlogo pri spodbujanju in pripravljanju podjetij za lastništvo zaposlenih. Namenjen je podjetjem na prehodu v lastništvo zaposlenih in tistim, ki si želijo prednosti visoko participativnega delovnega okolja z visoko motiviranimi, široko kompetentnimi in inovativnimi zaposlenimi.

Izziv

Zaposleni in podjetja se soočajo s številnimi izzivi, med katerimi so: nizka raven demokracije v tradicionalnih delovnih okoljih, nevključenost zaposlenih v nadzor nad ekonomsko vrednostjo, ki jo ustvarjajo, omejene možnosti za nenehno učenje in razvoj, aktivno sodelovanje pri sooblikovanju podjetja, nizka motivacija in zavzetost zaposlenih.

Ideja

V sklopu projekta je bil oblikovan program učenja in razvoja lastniške kulture, ki spodbuja in sistematično pripravlja podjetja na demokratično lastništvo zaposlenih. Zaposlene opolnomoči za sodelovanje pri lastništvu in upravljanju v svojih podjetjih, sooblikovanje njihovega delovnega okolja, delovnih pogojev in vizije podjetja.

Deležniki pri projektu

Projekt Učiti Se Biti Lastnik vključuje vse zaposlene v podjetju v strokovno voden postopni proces prepoznavanja potreb za razvoj kulture lastništva. Ustvarjena je bila serija prilagojenih interaktivnih delavnic in razvoj demokratične strukture znotraj podjetja, ki gradi na notranjih zmogljivostih podjetja za nadaljnjo samostojno rast in razvoj.

Vpliv

Projekt je ustvaril demokratično vodena podjetja v lasti zaposlenih, kjer so interesi zaposlenih usklajeni z interesi podjetja. To se odraža v participativnem in demokratičnem delovnem okolju nenehnega učenja, večji motivaciji zaposlenih, angažiranosti, kompetencah, sodelovanju, pripadnosti in dobrem počutju.

Prenos

Fleksibilnost programa je v njegovi jasno definirani strukturi, ki mu omogoča, da naslavlja individualne potrebe podjetja z razvojem lastniške kulture. Vsako zainteresirano podjetje ima lahko koristi od demokratičnega lastništva zaposlenih, opolnomočenih in zelo angažiranih zaposlenih ter visoko participativnega delovnega okolja.

 

Foto 1 © Vlasta Radan