Sončna šola Hrastnik

Lastnik projekta: Energetska zadruga Zeleni Hrastnik, z.o.o. / Energy cooperative Green Hrastnik

Odgovorna oseba: Boštjan Remic

2024

2.000 evrov nagrade

SL

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

What is it about?

Energetska skupnost Sončna šola Hrastnik temelji na samooskrbni skupnostni sončni elektrarni, ki jo je na vključujoč način vzpostavila zadruga Zeleni Hrastnik. Oskrbovala bo 15 gospodinjstev, tri javne stavbe in dva objekta lokalnega gospodarstva. Projekt združuje solidarnostno upravljanje z viri skupnosti in okoljsko trajnostnost. Novost zadruge Zelenih Hrastnik je, da na demokratičnih temeljih združuje tako Občino Hrastnik kot zainteresirane občanke in občane. Projekt je prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Izziv

We need to urgently decarbonise energy systems, but it must be done justly for all. This energy transition must consider local technological, economic, and political conditions. Inclusive and non-profit energy communities have great potential to contribute to an equitable energy transition.  

Ideja

We need to urgently decarbonise energy systems, but it must be done justly for all. This energy transition must consider local technological, economic, and political conditions. Inclusive and non-profit energy communities have great potential to contribute to an equitable energy transition.  

Deležniki pri projektu

Households, municipal public institutions, and local businesses created the energy community by joining the cooperative Zeleni Hrastnik. The energy is self-sustained, generated, and distributed to the community from renewable sources. Members of the cooperative collectively own the solar power plant.  

Vpliv

Electricity costs are significantly lower in the community. Consumers also become producers and, thus, prosumers. The cooperative members manage their community resources democratically while sustaining their local community and the environment. 

Prenos

The entire model of cooperative self-consumption is transferable, but local conditions must be considered. Legislative frameworks are important, but social and political conditions also play a key role. The Solar School Hrastnik model is currently used in other municipalities in Slovenia; it is also suitable for groups of people.