Projekti

Filtar   

2024

Nagrađeni

HU

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Socijalna i zdravstvena skrb

2024

Nagrađeni

AT

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Rad

Socijalna i zdravstvena skrb

2024

Nominirani

SK

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Različitosti

Socijalna i zdravstvena skrb

Lokalni razvoj

2024

Nagrađeni

CS

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Rad

2024

Nagrađeni

SL

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Socijalna i zdravstvena skrb

Lokalni razvoj

2024

Nagrađeni

HU

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Pravo, Pravednost

Lokalni razvoj

2024

Nominirani

CS

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Siromaštvo

Lokalni razvoj

Okoliš

2024

Nominirani

HU

Profitna produzeća

Okoliš

Lokalni razvoj

2024

Nominirani

CS

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Socijalna i zdravstvena skrb

2024

Nominirani

HU

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Obrazovanje

Pravo, Pravednost

Lokalni razvoj

2023

Nominirani

HU

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Rad

Obrazovanje

Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nominirani

HU

Civilno društvo / Društvena ekonomija

Različitosti

Obrazovanje

Socijalna i zdravstvena skrb