Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Nominovaní

Maďarsko

Práce, Diverzita

2020

Nominovaní

Česko

Vzdělávání, Zdravotní- & sociální péče

2020

Laureáti

Maďarsko

Chudoba, Práce, Vzdělávání

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění & Kultura, Chudoba

2020

Nominovaní

Rakousko

Práce, Vzdělávání, Zdravotní- & sociální péče