Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

Audience Award Badge

2019

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Iné

2019

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní & sociální péče

2019

Laureáti

Slovinsko

Zdravotní & sociální péče, Vzdělávání, Umění & Kultura

2019

Nominovaní

Rakousko

Práce, Chudoba, Diverzita

2019

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní & sociální péče

2019

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání, Iné

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Diverzita

Audience Award Badge

2019

Česko

Zdravotní & sociální péče

2018

Nominovaní

Chorvatsko

Místní rozvoj, Umění & Kultura

2018

Laureáti

Slovensko

Místní rozvoj, Zdravotní & sociální péče