Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2018

Laureáti

Rakousko

Práce, Diverzita

2018

Nominovaní

Slovensko

Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

2018

Laureáti

Rakousko

Zdravotní & sociální péče, Diverzita

Audience Award Badge

2018

Nominovaní

Česko

Diverzita, Zdravotní & sociální péče

2018

Nominovaní

Česko

Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

Audience Award Badge

2018

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Diverzita

2018

Nominovaní

Rakousko

Chudoba, Iné

Audience Award Badge

2018

Slovensko

Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

2018

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Zdravotní & sociální péče

2018

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Diverzita

2018

Laureáti

Česko

Zdravotní & sociální péče

2018

Laureáti

Maďarsko

Zdravotní & sociální péče, Vzdělávání, Diverzita