Práce se sexualitou a vztahy v dětských domovech

Kdo stojí za projektem: Freya, z. s.

Odpovědná osoba: Lucie Šídová

2024

Nominovaní

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Děti v dětských domovech potřebují vzhledem ke své mnohdy traumatické minulosti cílenou podporu pro rozvoj zdravých vztahů a sexuality. Téma sexuality a vztahů je v pobytových zařízeních pro děti často opomíjeno a potlačováno. Projekt si klade za cíl skrze v ČR zatím nevyzkoušenou metodu sítě vzájemného učení (sdílení zkušeností, na míru šité vzdělávání personálu dětských domovů a postupné zavádění změn v zařízeních) objevovat možnosti, jak téma sexuality bezpečně otevírat a pomoci tak dětem vstoupit do dospělého života vybavené dovedností navazovat kvalitní vztahy.

Výzva

Topics of sexuality and relationships in residential institutions for children are neglected. Children have limited access to reliable and appropriately presented information promoting healthy psychosocial and sexual development. The environment often doesn’t enable children to explore their sexuality safely which can have negative consequences for their future lives. 

Myšlenka

Freya combines methods of Learning Network and Human Centred Design that synergistically influences the systemic change in children's homes. Teams from five children’s homes regularly attend meetings, trainings, and share their experience. At the same time, each team supported by an assigned coach/mentor develops a unique solution for their respective facility.  

Aktéři

The most important actors are staff and children living in children’s homes themselves. Both groups were involved in the development of the content of the Learning Network meetings through qualitative research. Staff gained competencies to provide a sexuality friendly environment through coaching, training and sharing of good practice. 

Dopad

The project enables staff to actively implement change in their facility on an ongoing basis under the guidance of a coach which assures sustainable bottom-up driven change based on specific needs. As reported, children are already more open and they come to ask the staff on sexuality-related topics and the staff faces fewer problematic situations. 

Přesah

The Learning Network method is universal and can be used to improve care in social, educational and healthcare facilities globally. Freya learned about the method from its partners in Norway and plans to use this format for a follow-up project aimed at different types of residential facilities in the Czech Republic.