From homeless to social worker

Nominovaní 2014

Země: Maďarsko

Region: celé Maďarsko

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Chudoba

Kdo stojí za projektem: Hungarian Evangelical Fellowship

Odpovědná osoba: Dr. Iványi Gábor

O čem projekt je?

The Hungarian Evangelical Fellowship’s project forms homeless people to social worker. At the project period end a work allocation also helps them to emerge from this situation. Key elements of this innovative project: instead of simply aid, vocation; rather than support waiting, active and sustainable participation; instead of care, self-care. Briefly: learning for working and self-preservation.