Burza filantropie

3. cena 2016

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Ostatní

Kdo stojí za projektem: Coalition of NGOs of the Pardubice Region

Odpovědná osoba: Jana Machová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

O podpoře projektů neziskových organizací se nemusí rozhodovat jen za zavřenými dvěřmi. Jde to i jinak -
otevřeně, před publikem a "porotou". Od roku 2012 je tento postup realitou. Jde o Burzu filantropie -
platformu pro setkávání neziskových organizací, podnikatelů a státní správy. Ti v roli donátorů mohou
podpořit projekty finančními a materiálními dary či jinou vhodnou formou pomoci.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3/

Hodnocení poroty

Soukromé firmy, veřejná správa a neziskové organizace se setkávají, aby společně diskutovaly o různých sociálních projektech a podpořily projekty v svém kraji. Může se jednat o podporu finančního charakteru, o věcné dary nebo různé služby. Inovační a skutečně přísný rámec umožňuje, že se tyto různé „světy“ nejen potkávají, ale navzájem i sbližují. Tato místní spolupráce při řešení různých sociálních problémů napomáhá rozvoji kraje a je tím nejlepším cílem, o který  Burza filantropie usiluje. S rozšiřováním tohoto projektu do dalších krajů se již začalo.