Právo na sex

Cena veřejnosti 2016

Země: Česko

Region: celé Česko

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Invalidita

Kdo stojí za projektem: BLISS without RISK, registered association

Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Šídová

Odkaz na web

O čem projekt je?

Cílem projektu bylo otevřít téma intimní a sexuální asistence v ČR a rozpoutat diskuzi k tématu sexuality osob s hendikepem. Sexualita není jen o sexu, ale zahrnuje potřebu kontaktu, intimity a spokojenosti a její naplňování pomáhá snižovat agresi, zvyšovat sebevědomí a vytvářet vztah ke svému tělu. Zavedli jsme v ČR sexuální asistenci jako první postkomunistická země. Proškolili jsme 60 osob.