Klub Uličník pro děti a mládež

Cena 2 000 euro 2017

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Rodina, Mimoškolní vzdělávání, Duševní zdraví

Kdo stojí za projektem: Diakonia of The Czech Brothers Evangelical Church

Odpovědná osoba: Mgr. Václava Egermaierová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Jde o terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež realizovanou v česko-bavorském příhraničí. Pracovníci doprovází a podporují klienty při řešení obtížných i každodenních situací, čímž zvyšují jejich šance uspět v dalším životě. Služba je poskytována anonymně, bezplatně a diskrétně, a to v přirozeném prostředí klienta (park, ulice, hřiště,...) či ve speciálně upraveném automobilu.

Hodnocení poroty

Zajíždět do prostředí, kde jsou tito mladí doma - na takto prosté a přitom efektivní řešení dosud nikdo nepřišel. Profesionální i nadšený, hravý a naslouchající problémům, dobře zakotvený ve struktuře obcí a institucí a zároveň citlivý k potřebám dětí a mládeže, tak lze charakterizovat inovativní přístup tohoto sociálního projektu cíleného na mladé klienty. Mobilita rozvíjí propojení. Projekt upoutal a je dobře přijímán. Podněcuje zájem dětí a mládeže stejně jako dospělých, reaguje na potřeby cílové skupiny, podporuje ji a povzbuzuje kolektivní zapojení. U dalších škol a obcí vzbudil projekt živý zájem. Klub Uličník přijíždí…