Děti úplňku

Nominovaní 2018

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Invalidita, Rodina, Zdraví

Kdo stojí za projektem: Naděje pro Děti úplňku, z.s.

Odpovědná osoba: Petr Třešňák

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Usilujeme o systémovou změnu financování a fungování sociálních služeb, které poskytují péči rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Činíme tak zejména analýzou sociálních služeb, advokační činností a popularizací tématu. Spolek sdružuje rodiče, kteří pro své děti (malé i dospělé) chtějí důstojný a kvalitní život. Věříme, že svět může být bezpečné a vlídné místo pro kohokoliv.