space!lab

Nominovaní

nominee 50001
Rok:
2007
Země / Region:
Vídeň
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Volkshilfe Beschäftigung
Odpovědná osoba:
Mag(FH) Michael Reiter
Web: