Streetwork in chat (SinCH)

Cena 2 000 euro 2019

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Rodina, Prevence násilí, Duševní zdraví

Kdo stojí za projektem: Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

Odpovědná osoba: Egermaierová Václava

O čem projekt je?

Jedná se o specifickou formu sociální práce. Poradce vstupuje do dnes již přirozeného virtuálního prostředí mladých lidí a aktivně je skrze osobní komunikaci či formou veřejných statusů oslovuje, poskytuje informace, emoční podporu, kontakt na návazné služby, reaguje na mýty i agresivní chování. K projektu je navázaná také uzavřená FB skupina „Trable Teenagerů“ jako bezpečný prostor pro sdílení.

Hodnocení poroty

Terénních pracovníků doprovází svou cílovou skupinu využitím inovativních metod. Zachycuje (sociálně) zranitelné děti a adolescenty v jejich novém „přirozeném“ prostředí, v digitální světě sociálních médií. Online „streetworkeři“ pomáhají – jako to dělají offline světě – nejen s osobními problémy, ale současně aktivně přispívají ke zdvořilému chování při používání internetu a sociálních sítí. Streetwork in Chat navíc usiluje o změny strukturální: Příslušná ministerstva by měla oficiálně uznat aktivní pomoc sociální práce online za novou formu terénní práce – street work.