Lidé se sociálním znevýhodněním jako „Konzultanti z praxe“

Kdo stojí za projektem: Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita

Odpovědná osoba: Markéta Čtvrtečková

2020

Nominovaní

CS

Veřejná správa

O čem projekt je?

Projekt se zabývá zapojováním lidí se znevýhodněním (se závislostí, bez domova, s mentální anorexií, atd.) do výuky studentů oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií v Ostravě. Jde o první projekt v České republice. Tzv. „Konzultanti z praxe“ jsou klienty sociálních služeb a zároveň působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílí své životní příběhy pomocí metody storytellingu. Ve společných diskusích pomáhají studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní situaci. Projekt umožňuje konzultantům z praxe získat prestižní pracovní uplatnění na univerzitě.

Výzva

Při odborné přípravě budoucích sociálních pracovníků chybí na vysokých školách úhel pohledu z perspektivy znevýhodněných cílových skupin. Ty však nemají do akademické obce přístup, jejich hlas zde chybí. Všechny tyto skutečnosti se promítají do situace a nastavení jak na vysokých školách tak v institucích sociálních služeb

Myšlenka

Projekt z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity nabízí semináře a interaktivní hodiny, setkávání studentů a osob z těchto cílových skupin. Program představuje příležitost stát se „konzultantem z praxe“. Pro osoby, které jsou často vyloučeni z trhu práce, skýtá jedinečnou příležitost osvojit si nové schopnosti. Tato “spolupráce” prohlubuje vztahy studentů a “učitelů” a otvírá nové perspektivy oboru sociální práce.

Aktéři

Jednotlivci z těchto znevýhodněných skupin, kteří využívají sociální služby, mají na univerzitě roli „spolu-učitelů“ – “konzultantů z praxe”. Prostřednictvím vlastního vyprávění sdílí se studenty životní zkušenosti a pomáhají identifikovat potřeby lidí v obtížných životních situacích. Připravují studenty na jejich práci, jak čelit diskriminaci, pracovat s uživateli drog ale i s otázkou bezdomovectvím a dalšími tématy.

Dopad

Studenti sociální práce jsou na budoucí praxi mnohem lépe připraveni. Přehlíženým a opomíjeným lidem takto univerzita nabízí prestižní pracovní příležitost; což představuje pomoc s budování sebedůvěry a zlepšováním kvality života lidí z těchto cílených skupin.

Přesah

Sdílení zkušeností lidí se znevýhodněním lze uplatnit při plánování sociálních služeb na úrovni obcí, regionů i krajů. Cílem je ukončit diskriminaci a sociální stigma. Od tohoto roku budou konzultanti z praxe zastupovat potřeby znevýhodněných komunit a přispívat tak ke komunitnímu plánování obcí v Moravskoslezském kraji.