Návštěvy POTMĚ

Cena 2 000 euro 2020

Země: Česko

Region: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Invalidita, Odborná kvalifikace, Péče

Kdo stojí za projektem: Spolu s vámi, z.ú.

Odpovědná osoba: Šarlota Hambergerová

Web: Odkaz na web

Výzva

Návštěvy POTMĚ je služba, která se dnes týká na 300 000 lidí, inovuje podporu domácí péče o seniory, zaměstnává talentované lidi, kteří vrací seniorům radost do života a pomáhají neformálním pečujícím v produktivním věku, lépe slaďovat pracovní a rodinný život. Zaměstnává 11 nevidomých a těžce zrakově postižených Návštěvníků. Docházíme za seniory do jejich domovů I zařízení. 

Myšlenka

Služba dbá na specifické potřeby seniora a současně reflektuje potřeby pečujícího, který nemá pociťovat vinu nebo vlastní nedostatečnost, když péče využívá. Nový je rovněž způsob zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením. Jedna ze zakladatelek je sama nevidomá, fungování týmu je založené na principech integračního sociálního podnikání a svobodné firmy, kdy zrakově postižení participují na všech činnostech a zastávají manažerské pozice. Službu stavíme na talentu, profesionalitě, osobním nasazení a samostatnosti. 

Aktéři

Pracovníci, lidé zcela nevidomí či s těžkým zrakovým postižením, založili vlastní organizaci, kterou sami vedou a rozvíjí byznys i její sociální dopad. Neprodávají slepotu, ale své schopnosti, dovednosti. Zrakové postižení není nevýhodou, ale skutečností, kterou je možné vnímat jako přidanou hodnotu. Návštěvník pom seniorům vyrovnat se se ztrátou kognitivních funkcí včetně zraku, doporučí vhodnou pomůcku či úpravu domácnosti, naučí postupy, které pomohou k samostatnosti seniora. Senior je ten, kdo si přeje, co by rád dělal. Přístup je nový i k osobám pečujícím. Ti mohou bez výčitek věnovat čas sami sobě, protože my péči o jejich blízkého seniora vezmeme na pár hodin týdně za ně, ale zajistíme, aby byli o všem informováni.

Dopad

V jedné službě propojujeme potřeby třech cílových skupin. Z jedné služby mají užitek jak zrakově postižení pracovníci, tak navštěvovaní senioři, či osoby pečující. Službu chceme nabízet komerčně jako doplněk k dalším službám pro seniory a osoby pečující. Nechceme ji registrovat jako sociální službu, protože bychom ji svázali požadavky jak na postupy, tak na pracovníky. Ztratili bychom tak flexibilitu, díky které se nám daří službu rychle přizpůsobovat potřebám klientů. Nechceme být jako služba zdarma. vnímání jako dobrovolníci, protože my jsme zaměstnanci, kteří byli pro práci vybráni, dlouhodobě se na ni připravují, jsme zastupitelní a kvalita naší práce je hodnocena.

Přesah

Vytvořili jsme metodiku služby, která je veřejně dostupná, tedy může sloužit jako inspirace pro jiné organizace. Využíváme příležitostí prezentovat Návštěvy POTMĚ na konferencích pro veřejnost i odborníky.

Hodnocení poroty

Pro nevidomé a zrakově postižené je přístup na pracovní trh zvlášť těžký, také staří lidé a jejich pečovatelé potřebují podporu a pomoc. Návštěvy POTMĚ pomáhají oběma těmto potřebným skupinám. Vyškolení návštěvníci s poruchami zraku nabízejí své služby pečovatelům pracujícím se seniory a vedou vlastní sociální podnik. Odlehčují sociálním pracovníkům, převážně ženám, pečovatelským domovům a denním centrům. Přinášejí starším lidem nové perspektivy a jsou zprostředkovateli sociálních vztahů. Jedná se o inovativní kombinaci různých sociálních potřeb.

 

Fotky © Návštěvy POTMĚ, Michaela Danelová