Interkulturní práce v samosprávě

Cena 2 000 euro 2021

Země: Česko

Region: Jihomoravský kraj

Odvětví: Veřejná správa

Pole působnosti: Interkulturní záležitosti, Komunitní rozvoj, Migrace

Kdo stojí za projektem: Statutární město Brno/Statutory City of Brno

Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková

Web: Odkaz na web

Výzva

V Brně žije už více než 36000 cizinců. Stoupá počet kontaktů cizinců s úřady i občany, vzájemnou komunikaci však ztěžují kulturní a jazykové rozdíly. Chybí podpora cizincům i zaměstnancům veřejných institucí, jako jsou úřady, zdravotnická a školská zařízení, kulturní instituce, sociální služby a další. To vede k nedorozuměním a konfliktům.

Myšlenka

Brněnský magistrát zaměstnal interkulturní pracovníky s jazyky ruština, ukrajinština, rumunština, vietnamština a arabština. Služby jako tlumočení, překlady, terénní práce a poradenství nepotřebují jen cizinci, ale i veřejné instituce, které jsou nuceny se adaptovat na měnící se městské prostředí.

Aktéři

Projekt cílí na cizince a zaměstnance veřejných institucí v Brně. Největší inovací je, že cizinci jsou v projektu postaveni do role nikoliv pasivních příjemců pomoci, ale do role samotných nositelů inovace. Interkulturní pracovníci jsou cizinci, kteří se integrovali v nové společnosti a jsou školeni pro výkon své práce jako zaměstnanci magistrátu.

Dopad

Projekt přináší praktický návod, jak pomoci veřejným institucím vyrovnávat se s rostoucím počtem cizinců ve městech. Díky přímé práci v terénu umí interkulturní tým včas identifikovat vznikající problémy a hledat jejich systémová řešení. To vede k většímu vzájemnému pochopení, snížení stereotypů a redukci konfliktů v prostředí města.

Přesah

Projekt má velký potenciál k přenesení do dalších obcí a regionů, protože cílí na podstatu toho, jak se integrace v každodením životě odehrává. Logika projektu je založena na mapování potřeb všech, kteří do integračního procesu vstupují - cizinců, stejně jako obyvatel města a veřejných institucí v obci. Na tyto potřeby pak umožňuje reagovat.

Hodnocení poroty

Město Brno ukazuje, že mu na rozmanitosti jeho obyvatelstva záleží. Pro lidi z různých kultur a komunit nabízí snadno přístupné služby. Tento program zvyšuje kulturní povědomí v rámci městské samosprávy a mezi obyvateli města. Interkulturní práce v samosprávě vytváří nové profesní perspektivy a poskytuje komunitám migrantů program aktivní pomoci nabídkou služeb v různých jazycích. Město Brno se etabluje jako průkopník sociálních inovací. Díky rozsáhlému interkulturnímu pohledu na svět je Brno vzorem pro další města, regiony a země.