Zapomenuté děti

Kdo stojí za projektem: Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Odpovědná osoba: Mgr. Žaneta Dvořáčková

2021

Cena 2 000 euro

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Podpora a pomoc přehlíženým dětem, které mají rodiče ve vězení. Přesto, že samy nic nespáchaly, nesou trest v podobě odloučení od rodiče, ekonomického i sociálního propadu rodiny, strachu a obav, nejisté budoucnosti, posměchu a stigmatizace. I když je v ČR těchto dětí 40 000, neexistuje pro ně žádná systémová podpora a péče a o jejich životních podmínkách se jen málo ví. Věznění rodiče mají velmi omezené možnosti v realizaci svého rodičovství a u velkého počtu z nich dochází k oslabení rodinných pout či zpřetrhání vazeb, které vede k demotivaci odsouzených a zvyšuje možnost recidivy.

Výzva

Děti vězňů jsou sekundárními oběťmi trestných činů, zvlášť zranitelné oběti. Přesto nemají žádnou specifickou péči. Těchto dětí je v ČR 40 000 a jsou ve velmi závažné situaci, citově deprivované, stigmatizované, odsuzované, trpí odloučením od rodiče, většina z nich žije ve velké chudobě. Děti jsou ohrožené ve svém psychickém i fyzickém vývoji.

Myšlenka

Inovace spočívá nejen v pomoci dětem a rodinám při posilování rodinných vazeb, individuálním řešení problémů. Inovace je ve zviditelňování problematiky skrze příklady dobré praxe, poukazování na velmi závažnou, ale podceňovanou situaci. S dětmi pracujeme a zároveň jsme jejich „advokáty“, kteří alarmují a ukazují na bílé místo v mapě péče o děti.

Aktéři

Jedná se o děti všech věkových kategorií, které mají rodiče ve vězení. Cílovou skupinou je celá rodina a cílem je zachování její funkčnosti, napravení vztahů, podpora blaha dítěte, poskytnutí péče uvnitř věznic i mimo ně. Jedná se o ovlivnění přístupu celé společnosti k této cílové skupině a zejména iniciace adekvátního přístupu k potřebám dětí v rámci systému vězeňství a následné péče. 

Dopad

Projekt přináší a otvírá nelehké a tabuizované téma. Kromě pomoci potřebným se díky medializaci projektu začíná laická i odborná veřejnost zajímat o potřeby dětí vězněných rodičů. Tento zájem může přispět zejména k výrazným systémovým změnám v ČR, které mohou zásadně ovlivnit životy dětí odsouzených rodičů v budoucnosti.

Přesah

Náš projekt i jeho části mohou sloužit jako inspirace pro další organizace i státní správu. Plánujeme výzkumy, workshopy a manuály pro odborníky, kteří ve své praxi přicházejí s dětmi vězněných rodičů do kontaktu. Sdílíme své zkušenosti a příklady dobré praxe s organizacemi nejen v ČR, ale i ve světě (mezinárodní konference).

Hodnocení poroty

Tento program se zaměřuje na děti, na které společnost často zapomíná, děti rodičů ve výkonu trestu, děti vězňů. Jejich vztah s rodinou by měl pokračovat i v období trestu odnětí svobody. Projekt Zapomenuté děti pracuje s dětmi a rodinami vězněných lidí a osob po výkonu trestu sociálně inovativním způsobem. Děti se díky němu mohou i nadále cítit součástí své vlastní rodiny. Počet dětí a rodin v tomto programu roste, stejně jako zájem veřejnosti.