Duševní zdravověda pro středoškoláky

Cena 2 000 euro 2021

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Osvěta, Vzdělávací instituce, Zdraví

Kdo stojí za projektem: Nevypusť Duši z.s.

Odpovědná osoba: Marie Salomonová, MSci

Web: Odkaz na web

Výzva

Naše programy reagují na fakta: 20 % náctiletých se potýká s duševními obtížemi a 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let. Prevence a včasná intervence u duševních nemocí je celospolečenskou výzvou. Toto téma se ukázalo ještě výraznější v roce 2020. Pandemie Covid-19 způsobila zhoršení duševního zdraví české populace.

Myšlenka

Populaci ohroženou prvním výskytem duševního onemocnění nejlépe zasáhneme ve škole. Náš program jsme kvůli dopadům pandemie upravili na webinář, čímž jsme se skrz distanční výuku dostali k ještě více dětem a mladistvým po celé ČR. Dodali jsme potřebné informace pro zvládání duševních obtíží v náročných situacích jak jim, tak jejich učitelům.

Aktéři

Naší cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku od 12 do 18 let a jejich učitelé. Do projektu se mohou přihlásit kolektivy tříd, které pak prochází interaktivním programem na podporu duševního zdraví. Žákům i jejich učitelům poskytujeme doplňující materiály pro další rozvoj tématu duševního zdraví v distanční výuce.

Dopad

Z našich dotazníků, které studenti vyplňují, se ukázalo, že po skončení programu v průměru o 30 % více dětí než na jeho začátku ví, kam se obrátit o pomoc. Odhadujeme, že díky nám vyhledalo pomoc odborníka až 150 dětí. Zvyšujeme povědomí o službách i ochotu žáků vyhledat pomoc. Zároveň podporujeme prevenci duševních onemocnění.

Přesah

Při implementaci webinářů jsme si ověřili, že můžeme projekt škálovat a dostat se i do regionů, kam jsme s prezenčními programy nejezdili. Například v těch oblastech, které jsou velmi ohrožené nerovnostmi, jsou naše programy velmi potřeba. Naše metodiky a školení mohou být přeloženy do dalších jazyků a zařazeny do vzdělávacích programů v dalších zemích EU.

Hodnocení poroty

Duševnímu zdraví mladých lidí se v České republice nedostává dostatečné pozornosti veřejnosti. Program Duševní zdravověda pro středoškoláky využívá sociálně inovativní přístup k oslovování dospívajících prostřednictvím seminářů o duševním zdraví na středních školách. Vedou je také facilitátoři, kteří s žáky sdílejí své vlastní zkušenosti a představují jim i situace náročné pro duševní zdraví. Pandemie COVID-19 odhalila, že poskytovat péči o duševní zdraví dospívajících a integrovat duševní zdraví do obecné preventivní zdravotní péče je důležitější více než kdy jindy.