Symbios - sdílené bydlení

Cena 2 000 euro 2021

Země: Česko

Region: Jihomoravský kraj

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Nezaměstnanost, Duševní zdraví, Bezdomovectví

Kdo stojí za projektem: EkoInkubátor, z.ú.

Odpovědná osoba: Bohuslav Binka

Výzva

Mladí lidé se po odchodu z dětského domova ocitají ve složité situaci - hledají nové bydlení, první zaměstnání i nové vztahy. Bez dostatečných sociálních a finančních kompetencí či podpory blízkých jsou daleko více náchylní ke kriminalitě, sociálnímu vyloučení či bezdomovectví. V České republice přesto neexistuje dostatečný systém podpory.

Myšlenka

Symbios jim nabízí sdílené bydlení se studenty vysokých škol v bytech 2+1 a individuální podporu - vše pod jednou střechou. Mladí dospělí z dětských domovů získávají jistotu bydlení na 4 roky a bezpečné prostředí komunity obyvatel domu, ve kterém mohou navazovat nové vztahy. Přirozeně dochází k přenosu kompetencí na peer i mentorské úrovni.

Aktéři

Projekt propojuje dvě odlišné sociální skupiny – studenty a mladé dospělé, pro které se Symbios stává cvičným prostorem na reálný život. Představuje možnost vyzkoušet si samostatné bydlení, prostor pro navazování různých typů vztahů, řešení konfliktů, hledání a vytrvání v prvním zaměstnání, apod. Setkání obou světů podporuje růst tolerance a společenské odpovědnosti.

Dopad

Po pobytu v projektu by mladí lidé měli odcházet s lepším porozuměním sami sobě, vybudovanými pracovními návyky a větším sociálním kapitálem. Měli by být schopni adekvátně řešit situace a být odolnější vůči nejrůznějším svodům (závislosti, střet se zákonem), se kterými se musejí potýkat, na což kromě nich samotných doplácí celá společnost.

Přesah

Projekt nabízí komplexní řešení tíživé situace mladých dospělých po opuštění dětských domovů (nabízíme sdílené bydlení, individuální práci s jedincem, terapeutickou podporu, budování vztahů, integraci na pracovní trh). Chceme vybudovat kompletní know-how a projekt šířit jako celek do většiny univerzitních měst v České republice.

Hodnocení poroty

Mladí dospělí, kteří opustili zařízení ústavní výchovy a péče, sdílejí byt, který jim poskytuje město Brno, společně se studenty. Příjemně vyvážený přístup, který začíná podporou mladých lidí žít samostatný život. „Samostatně, ale ne sám“- tak zní motto tohoto sociálně inovativního přístupu. Prostřednictvím tohoto projektu je možné zabránit vysokému riziku bezdomovectví, kterému mládež propuštěná dětských domovů čelí. Program také nabízí psychologickou podporu. Symbios - sdílené bydlení vzniklo jako projekt na Masarykově univerzitě v Brně, nyní však expanduje do světa.