CITAK - Centrum Informačních Technologií a Alternativní Komunikace

Kdo stojí za projektem: Oblastní charita Červený Kostelec (OCHČK) / Local Charity of the town of Cerveny Kostelec

Odpovědná osoba: Bc. Katerina Stranska - vedouci CITAK

2022

Cena 2 000 euro

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Představte si, že si vám nemoc vezme hybnost končetin, bez pomoci se nezvládnete obléknout, zapnout počítač nebo zatelefonovat blízkým. CITAK boří zažité paradigma, že s tělesným hendikepem již nelze žít naplno. Více než 60 nemocných roztroušenou sklerózou (RS) zkouší pomůcky či SW alternativní komunikace s podporou kognitivního tréninku a u každého z nich dochází ke zvýšení soběstačnosti. Řešení na míru každému pacientovi umožní znovu se realizovat, spojit se světem a v některých případech dokonce i získat práci. Na vedení tréninku se podílí i samotní klienti, kteří CITAKem prošli.

Výzva

Představte si, že si vám nemoc vezme hybnost končetin, bez pomoci nezvládnete zapnout počítač, zatelefonovat blízkým nebo nakoupit přes eshop. CITAK boří zažité paradigma, že s tělesným hendikepem již nelze žít naplno. Hlavní výzvou je pomoci k větší soběstačnosti lidem s roztroušenou sklerózou (RS), kterým nemoc vzala hybnost nebo dokonce řečové schopnosti.  

Myšlenka

„I hendikepovaní mohou žít plnohodnotný život.“ CITAK má následující řešení: 

1. Spojení nemocného s odbornou poradnou, diagnostika a identifikace problému s komunikací 

2. Společné hledání řešení a nastavení individuálního plánu, výběr komunikačních pomůcek 

3. Kognitivní trénink zaměřený na řešení problému 

4. Průběžné hodnocení a aktualizace plánu 

Aktéři

Cílovou skupinou jsou nemocní roztroušenou sklerózou. Tým CITAK Domova sv. Josefa (IT, sociální pracovník, logoped) učí hendikepované využívat pomůcky alternativní komunikace na míru jejich možnostem (ovládání ústy, hlasem, pohybem hlavy, očima). Někteří pacienti pak následně předávají zkušenosti ostatním, nově i v rámci terénních výjezdů. 

Dopad

Zásadními dopady projektu CITAK pro nemocné roztroušenou sklerózou jsou: 

  • lepší schopnost ovládat PC a další elektronická zařízení 
  • zlepšení komunikačních schopností a spojení se světem 
  • vyšší kvalita trávení volného času 
  • možnost stát se opět ekonomicky aktivním 
  • větší soběstačnost a sebevědomí 
  • znovu zapojení do společnosti 

 

Přesah

Využití moderních pomůcek alternativní komunikace, individuální přístup k hendikepovanému, aktivní zapojení cílové skupiny, multidisciplinární týmová spolupráce realizátora projektu - to vše ukazuje nové obzory nejen lidem s roztroušenou sklerózou, ale všem, kterým intelekt zůstal nedotčen, ale tělo zradilo. 

Hodnocení poroty

CITAK je příkladem toho, jak lze technologické inovace přizpůsobit potřebám lidí s roztroušenou sklerózou. Projekt je jedinečný tím, jak využívá nové technologie v této konkrétní oblasti - nemoci. CITAK nabízí participativní cesty, které vedou k dalšímu zlepšování projektu a společně s cílovou skupinou vyvíjí speciálně adaptované nástroje – opravdu inovativní iniciativa. Mnozí z účastníků projektu se stávají lektory a vzory a hlavně si vychutnávají nové životní příležitosti, která jim tato možnost nabízí.