Mobilní aplikace Preventivka

Kdo stojí za projektem: Loono, z.s.

Odpovědná osoba: Aneta Hlavata

2023

Cena 2 000 euro

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Civilizační onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí lidí ve vyspělých zemích. Naše bezplatná aplikace připomíná lidem preventivní prohlídky a samovyšetření, pomáhá jim vyhledat daného specialistu a nabízí ověřené informace o tom, jak vážným nemocem předcházet. Celkově očekáváme zvýšení návštěvnosti o 15 % do roku 2030. To vše je v souladu s Healthier Together EU NCD Initiative. Činností aplikace přispíváme k plnění evropských i národních strategií (jmenovitě: The European Cancer Beating Plan, Strategii vlády ČR Zdraví 2030 a Cíle udržitelného rozvoje OSN (zejména Cíl č. 3).

Výzva

Civilizační onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí lidí ve vyspělých zemích. Jedním z důvodů, proč lidé umírají na rakovinu, infarkt nebo mrtvici, je nízká úroveň zdravotní gramotnosti. Abychom to změnili, spustili jsme aplikaci Preventivka. Ta připomíná preventivní prohlídky, vyhledává specialisty a poskytuje komplexní databázi informací o zdraví.

Myšlenka

Preventivka umožňuje, aby lidé činili informované rozhodnutí o jejich zdraví. Tím, že pokrývá všechny civilizační choroby, jedná se o nejkomplexnejší řešení na trhu. chceme, aby každý měl přístup k ověřeným informacím bez ohledu na finanční situaci, a proto budeme aplikaci poskytovat zdarma.

Aktéři

Spolupracujeme s mediálními domy, komerčními partnery, lékařskými asociacemi a vládními institucemi, abychom zajistili celospolečenský vliv. Pracujeme i s lékařskými specialisty, kteří aplikaci doporučují a dodávají nejnovější lékařské poznání.Aplikace byla již 2x finančně podpořena Ministerstvem zdravotnictví i propagována Ministrem zdravotnictví.

Dopad

Největším dopadem aplikace je zvýšení zdravotní gramotnosti a návštěvnosti preventivních prohlídek. Uživatelé vědí, jak najít, porozumět a následně aplikovat informace o zdraví. Také vědí, jak efektivně využívat zdravotní systém. Všechny informace v aplikaci jsou ověřené. Naší hlavní prioritou je bořit mýty a poskytovat informace ověřené odborníky.

Přesah

Od začátku budujeme aplikaci tak, aby byla škálovelná a aplikovatelná na místní podmínky v jiných zemích. Díky průzkumu trhu určíme první země, kam aplikaci šířit. Obsah poté již přizpůsobíme vládním nařízením daných zemí. V Česku pokryjeme kromě velkých měst i menší regiony.

Hodnocení poroty

Mobilní aplikace Preventivka přináší nový, hravý způsob prevence závažných onemocnění. Snadno ovladatelná a jednoduchá aplikace nabízí komplexní soubor služeb, jako je nastavení kalendáře preventivních prohlídek, nabídka návodů k samovyšetření nebo praktická doporučení týkající se zdravého životního stylu. Pozitivní jazyk, který aplikace používá, a její herní řešení lze považovat za skutečnou inovaci v oblasti zdravotní gramotnosti. Projekt úspěšně podporuje diskusi o tabuizovaném tématu závažných onemocnění mezi mladými dospělými. Bezpečné zacházení s citlivými daty je základním kamenem projektu a lze očekávat, že bude klíčovým faktorem jeho budoucího úspěchu.