Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2017

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Umění, Kultura, Diverzita

2016

Nominovaní

Česko

Diverzita

2016

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2012

Nominovaní

Rakousko

Diverzita

2016

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2006

Nominovaní

Rakousko

Místní rozvoj

2013

Laureáti

Česko

Ostatní

2013

Laureáti

Chorvatsko

Chudoba