O ceně

Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která vždy musí být uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní

 

Definice sociálních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pro sociální inovace, která je každoročně udílena 15 výjimečným projektům. První výzva byla zveřejněna v roce 2004 a první vyhlášení vítězů se konalo v roce 2005. Je tak nejstarší cenou pro sociální inovace v Evropě. Vedle každoročních finančních odměn ve výši 54 000 euro nabízí SozialMarie veřejnou platformu sociálních inovací ve střední a východní Evropě.

SozialMarie Prize Statue

Od svého prvopočátku se jedná o cenu mezinárodní. SozialMarie má již své pevné místo v Česku, Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku i ve Slovinsku. Zřizovatelkou této ceny je soukromá nadace Unruhe (Neklid), která byla založena Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem v roce 2000.

Ocenění

odvážných

projektů

Mezi hlavní hodnotící kritéria SozialMarie patří nejen nový přístup k řešení sociálních problémů, ale také rozsah pokrytí a zapojení různých cílových skupin, efektivita realizace projektu a jeho role jako vzoru pro ostatní. SozialMarie oceňuje úspěšně realizované projekty a představuje vysoké renomé. Hlavním cílem SozialMarie je podpora a rozšiřování povědomí o výjimečných projektech, které jsou zdrojem a inspirací. SozialMarie otvírá diskuzi o sociálních inovacích.

Slavnostní udílení cen

Odborná porota SozialMarie vybírá ze všech přihlášených projektů maximálně 35 nominací. Z nich následně stanoví 15 vítězných, kterým 1. května ve vídeňském sídle rakouského rozhlasu ORF udílí cenu SozialMarie. První tři finanční odměny mají hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 euro, dalších 12 cen je ve výši po 2 000 euro.

Aktivní záštita

Inspirativní osobnosti se každoročně ujímají jednoho oceněného nebo nominovaného projektu a při slavnostním udílení cen se stávají jeho patrony. Projekt, kterému udělí aktivní záštitu si sami vybírají. Patron projekt aktivně podporuje po dobu jednoho roku na základě společné dohody, dle potřeb projektu a možností patrona.

See all patrons

Audience Award

O této ceně, „ceně publika“, rozhoduje každoročně široká veřejnost. Ta jejího držitele vybírá z nominovaných projektů prostřednictvím online hlasování. Vítěz získává finanční odměnu určenou na vzdělávací účely. Cena publika je zcela nezávislá a nesouvisí s cenami SozialMarie, o kterých rozhoduje odborná porota.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammerová je akademickou pracovnicí v oblasti sociálních věd a současně sociální pracovnicí. Vede organizaci neunerhaus, která se zabývá bezdomovectvím. Více než 10 let se aktivně podílela na jejím rozvoji. Byla členkou její správní rady a od roku 2011 budovala oddělení Rozvoje. Jako odborná vedoucí byla v rámci organizace neunerhaus zodpovědná za projekt Housing first, udala nový směr centru v ulici Hagenmüllergsasse a stála za konceptem nového zdravotního centra. Hammerová je spoluzakladatelkou Asociace kriSo, kritické sociální práce. Vydala řadu odborných knih. Pravidelně publikuje o problematice bezdomovectví. V současné době je také předsedkyní BAWO – Spolkové pracovní skupiny věnující se pomoci v bezdomovectví.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner je zakladatelem (1990) a vědeckým ředitelem Centra pro sociální inovace ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) ve Vídni. Hochgerner je sociolog s mezinárodními zkušenostmi, odborník a výzkumník v oblasti organizací sociálního partnerství, v národních a evropských agenturách pro rozvoj vědy a inovací. Učí a přednáší na odborných školách, v programech, věnujícím se vzdělávání dospělých, na rakouských a evropských univerzitách. V letech 2001-2005 byl Josef Hochgerner prezidentem Rakouské sociologické společnosti (Austrian Association for Sociology, ÖGS). Ve spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremsu (Danube University Krems) stál za vznikem prvního mezinárodního studijního programu "Master of Arts in Social Innovation" (MASI). Josef Hochgerner je vědeckým ředitelem Evropské školy sociálních inovací (European School of Social Innovation (ESSI)). Věnuje se oblasti inovací, především sociálním inovacím, společenským dimenzím v ohledu na vzdělání a vědomosti, vědu a technologie, učení a život v globální informační společnosti.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinićová je doktorantkou na Institutu teorie architektury, uměleckých a kulturních studií (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) ve Štýrském hradci. Studovala architekteru a filozofii ve Štýrském hradci, v Benátkach a v Delftu. Po ukončení studií se věnovala výzkumu a výuce kritického dyzajnu a teorii prostoru na Technické univerzitě ve Štýrském hradci (Technischen Universität Graz), působila jako hostující lektorka na Univerzitě Edinburg (University of Edinburgh). V současnosti pracuje na výzkumu měnících se postojů k budoucnosti konceptuální praxe neoliberální éry a pokouší se o postneoliberální pojetí konceptu a inovací. Žije a pracuje ve Štýrském hradci a v Záhřebu.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr se více než dvacet let věnuje projektům z oblasti formálního a neformálního vzdělávání a výchovy. Jako učitel a pedagog působil na základních a středních školách, na vysokých školách a na univerzitní půdě. Kocúr byl prvním ředitelem bilingvního gymnázia C.S. Lewise v Bratislavě. Nyní pracuje pro neziskovou organizaci LEAF. Svou pozornost soustředí na vyhledávání a podporu mladých lidí, kteří aktivně a inovativně hledají řešení aktuálních společenských výzev ve spolupráci se vzdělávacím, podnikatelským nebo neziskovým sektorem. Miroslav Kocúr publikuje články a komentáře ke společensko-etickým tématům v uznávaných novinách a v elektronických médiích. Je moderátorem diskuzního pořadu veřejnoprávní rozhlasové stanice Rádio Slovensko - RTVS, který se věnuje se otázkám současné civilizace, kulturně společenským a nábožensko-filosofickým tématům.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Tellerová je asistující profesorkou na katedře estetiky Institutu teorie umění a mediálního výzkumu univerzity Eötvöse-Loránda v Budapešti. Těžiště její výzkumné a pedagogické práce sahá do oblasti historie a teorie popkultury, sociálních a literárních dějin měst. Aktivně se věnuje překladatelské činnosti, zaměřuje se na oblast teorie, historie a filosofie umění, novinářskou práci. Od roku 2006 pracuje Katalin Tellerová na mezinárodních a interdisciplinárních výzkumných projektech z oblasti kulturních technik, literatury migrace, historie a pop-kultury. Řadu z nich také koordinuje. V poslední době spolupracuje s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro historii a společnost ve Vídni.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických srovnávacích studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se její lokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla jednou z hodnotitelek a prošla více jak 200 přihlášených projektů.

 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnigová je ekonomka, od roku 1990 konzultantka a koučka se specializací na systémový rozvoj. Působí v Rakousku a v zemích EU, pracovala v západní a východní Africe; má čtyřletou pracovní zkušenost z práce pro rakouskou a německou rozvojovou spolupráci v Burkina Faso v západní Africe; zabývala se řízením a managementem v kulturně rozdílných kontextech.

Patron

Zvláštním úkolem aktivní záštity patronů SozialMarie je podporovat po dobu jednoho roku nominovaný nebo oceněný projekt. Tohoto úkolu se každý rok ujímají inspirativní osobnosti ze zemí, kde je cena SozialMarie vyhlašována na celém území. 1. května tak každý z patronů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska oznámí, jaký projekt a proč se rozhodl podporovat.

Herta Stockbauer

Rakouský patron 2020

Barbara Erős

Maďarský patron 2020

Dušan Ondrušek

Slovenský patron 2020

Petr Šmíd

Český patron 2020

Nenad Maljković

Chorvatský patron 2020

Předešlí patroni

Open Former Patron List

Sandra Pázmán Tordová

Slovenský patron 2019

Petra Hubačová

Český patron 2019

János Czafrangó

Maďarský patron 2019

Michael Köhlmeier

Rakouský patron 2019

Karl Amon

Rakouský patron 2018

László Ágoston

Maďarský patron 2018

Tomáš Jindříšek

Český patron 2018

Ján Orlovský

Slovenský patron 2018

Iveta Radičová

Slovenský patron 2017

Lejla Abbasová

Český patron 2017

Tímea Junghaus

Maďarský patron 2017

Augustin (Prince) Pallikunnel

Rakouský patron 2017

Josef Hader

Rakouský patron 2016

Zsófia Mautnerová

Maďarský patron 2016

Pavel Kysilka

Český patron 2016

Dominik Cofalka, Christophe Gilet und Wolfgang Schreiner, Partner Mensalia

Rakouský patroni 2015

Ádám Somlai-Fischer

Maďarský patron 2015

Zbyněk Frolík

Český patron 2015

Edit Sasvári

Maďarský patron 2014

PhDr. Tomáš Sedláček

Český patron 2014

Sima & Ahmad Porkar

Rakouský patroni 2014

Dr. Gabriele Zuna-Kratky

Rakouský patron 2013

Táňa Fischerová

Český patron 2013

András Ujlaky

Maďarský patron 2013

Milán Gauder

Maďarský patron 2012

Susanne Schubert Lustig & Francis Lustig

Rakouský patron 2012

Renate Brauner

Rakouský patron 2006

Maria Rauch-Kallat

Rakouský patron 2006