Výzva 2024

Stojíte za projektem, který se chápe aktuálních společenských výzev a aplikuje inovativní řešení?

Již podvacáté je vyhlášena mezinárodní cena SozialMarie – Prize for Social Innovation: Hledáme praxí ověřené, aktuálně probíhající, účinné sociální inovace ze všech sektorů a oblastí, realizované v zemích střední a východní Evropy.

15 nejlepších bude vyhlášeno a oceněno 1. května 2023. První tři ceny jsou ohodnoceny finanční odměnou vy výši 15 000 Euro, 10 000 Euro a 5 000 Euro, dalších 12 projektů obdrží cenu 2 000 Euro.

Časová osa

Začátek výzvy

07.11.
2023

Konec výzvy

16.01.
2024

Nominace

28.02.
2024

Zahájení veřejného hlasování

09.04.
2024

Ukončení veřejného hlasování

16.04.
2024

Vyhlášení cen SozialMarie

01.05.
2024

Začátek výzvy

11.
2024

Kdo se může přihlásit?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Přihlásit se mohou projekty soukromých osob, komerčních podniků, projekty občanské společnosti (spolky, nadace, neformální občanské iniciativy apod.) a projekty veřejné sféry.

Hledáme projekty z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Co musí přihlášené projekty splňovat?

 

SozialMarie je cenou pro úspěšně realizované sociálně inovativní projekty. Projekty musí být v době podávání přihlášky dostatečně realizovány a musí stále probíhat. Ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav a vzniku nebudou akceptovány.

Inovačnost projektů musí odpovídat sociálním inovacím podle kritérií SozialMarie.

Přihláška projektu musí splňovat podmínky účasti.

Jak se přihlásit?

 

Přihlaste projekt prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Celý přihlašovací formulář je vyplňován ve dvou jazycích: jazyce země, ve které je projekt přihlašován a v anglickém jazyce.

Projekty musí být podány do úterý 16. ledna 2024, 23:55 hodin. Úspěšné podání přihlášky bude potvrzeno emailem.

Pro další informace navštivte sekci “často kladené otázky” FAQ.

Kritéria pro Sociální Inovace

Novost / Nový rozměr

Inovace v myšlence projektu – nový rozměr, novost: v tématu nebo v místě

Zabývá se projekt novými společenskými výzvami?

Používá projekt nové přístupy řešení?

Věnuje se projekt dosud opomíjeným cílovým skupinám a tématům?

Angažuje se organizace nebo podnik v oblasti sociálních inovací poprvé?

Zapojení

Inovace v přístupu k cílové skupině – zapojení: pasivní, aktivní nebo nezávislá

Jak je cílová skupina zapojena do projektu? Vyvinula projekt sama cílová skupina?

Jaké konkrétní a udržitelné užití má projekt pro cílovou skupinu?

Je skrze projekt podpořen potenciál cílové skupiny?

Přispívá projekt k lepšímu uznání a hodnocení cílové skupiny?

Účinek

Inovace v realizaci – dopad: kvantitativní, kvalitativní

Je realizace projektu originální, kreativní a odvážná?

Jaké jsou identifikovatelné účinky a přínosy sociální inovace?

Reaguje projekt na měnící se potřeby, kupříkladu cílové skupiny, dané problematiky, prostředí?

Spolupracují na projektu různé profese, s různými kompetencemi nebo vědeckou expertýzou?

Příklad pro druhé

Inovace v působení – vzor a inspirace: přímo nebo nepřímo

Je projekt prosíťován s jinými organizacemi, podniky a institucemi?

Jak je projekt integrován do lokálního a reagionálního prostředí?

Vzbuzuje projekt zvědavost a zájem jiných organizací, podniků, podporovatelů a médií či v oblasti politiky?

Může být ozkoušené řešení použito v jiných kontextech?

Výběrové řízení

Kontrola

Přihláška a podklady jsou ověřovány a hodnoceny na základě podmínek účasti v soutěži.

Evaluace / hodnocení

V každé ze zapojených zemí – České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku, Slovensku a Slovinsku – vyberou dva hodnotitelé projekty, které jsou následně předány odborné porotě.

Rozhodnutí proroty

Porota vychází z předvýběru a rozhoduje ve třech krocích:

1. stanoví max. 35 nominací

2. určí 15 oceněných projektů

3. vybere 3 hlavní laureáty

Projekty osobně navštěvujeme jen v případě potřeby.