Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammerová je akademickou pracovnicí v oblasti sociálních věd a současně sociální pracovnicí. Vede organizaci neunerhaus, která se zabývá bezdomovectvím. Více než 10 let se aktivně podílela na jejím rozvoji. Byla členkou její správní rady a od roku 2011 budovala oddělení Rozvoje. Jako odborná vedoucí byla v rámci organizace neunerhaus zodpovědná za projekt Housing first, udala nový směr centru v ulici Hagenmüllergsasse a stála za konceptem nového zdravotního centra. Hammerová je spoluzakladatelkou Asociace kriSo, kritické sociální práce. Vydala řadu odborných knih. Pravidelně publikuje o problematice bezdomovectví. V současné době je také předsedkyní BAWO – Spolkové pracovní skupiny věnující se pomoci v bezdomovectví.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner je zakladatelem (1990) a vědeckým ředitelem Centra pro sociální inovace ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) ve Vídni. Hochgerner je sociolog s mezinárodními zkušenostmi, odborník a výzkumník v oblasti organizací sociálního partnerství, v národních a evropských agenturách pro rozvoj vědy a inovací. Učí a přednáší na odborných školách, v programech, věnujícím se vzdělávání dospělých, na rakouských a evropských univerzitách. V letech 2001-2005 byl Josef Hochgerner prezidentem Rakouské sociologické společnosti (Austrian Association for Sociology, ÖGS). Ve spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremsu (Danube University Krems) stál za vznikem prvního mezinárodního studijního programu "Master of Arts in Social Innovation" (MASI). Josef Hochgerner je vědeckým ředitelem Evropské školy sociálních inovací (European School of Social Innovation (ESSI)). Věnuje se oblasti inovací, především sociálním inovacím, společenským dimenzím v ohledu na vzdělání a vědomosti, vědu a technologie, učení a život v globální informační společnosti.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinićová je doktorantkou na Institutu teorie architektury, uměleckých a kulturních studií (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) ve Štýrském hradci. Studovala architekteru a filozofii ve Štýrském hradci, v Benátkach a v Delftu. Po ukončení studií se věnovala výzkumu a výuce kritického dyzajnu a teorii prostoru na Technické univerzitě ve Štýrském hradci (Technischen Universität Graz), působila jako hostující lektorka na Univerzitě Edinburg (University of Edinburgh). V současnosti pracuje na výzkumu měnících se postojů k budoucnosti konceptuální praxe neoliberální éry a pokouší se o postneoliberální pojetí konceptu a inovací. Žije a pracuje ve Štýrském hradci a v Záhřebu.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr se více než dvacet let věnuje projektům z oblasti formálního a neformálního vzdělávání a výchovy. Jako učitel a pedagog působil na základních a středních školách, na vysokých školách a na univerzitní půdě. Kocúr byl prvním ředitelem bilingvního gymnázia C.S. Lewise v Bratislavě. Nyní pracuje pro neziskovou organizaci LEAF. Svou pozornost soustředí na vyhledávání a podporu mladých lidí, kteří aktivně a inovativně hledají řešení aktuálních společenských výzev ve spolupráci se vzdělávacím, podnikatelským nebo neziskovým sektorem. Miroslav Kocúr publikuje články a komentáře ke společensko-etickým tématům v uznávaných novinách a v elektronických médiích. Je moderátorem diskuzního pořadu veřejnoprávní rozhlasové stanice Rádio Slovensko - RTVS, který se věnuje se otázkám současné civilizace, kulturně společenským a nábožensko-filosofickým tématům.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Tellerová je asistující profesorkou na katedře estetiky Institutu teorie umění a mediálního výzkumu univerzity Eötvöse-Loránda v Budapešti. Těžiště její výzkumné a pedagogické práce sahá do oblasti historie a teorie popkultury, sociálních a literárních dějin měst. Aktivně se věnuje překladatelské činnosti, zaměřuje se na oblast teorie, historie a filosofie umění, novinářskou práci. Od roku 2006 pracuje Katalin Tellerová na mezinárodních a interdisciplinárních výzkumných projektech z oblasti kulturních technik, literatury migrace, historie a pop-kultury. Řadu z nich také koordinuje. V poslední době spolupracuje s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro historii a společnost ve Vídni.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických srovnávacích studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se její lokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla jednou z hodnotitelek a prošla více jak 200 přihlášených projektů.

 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, MA

 

Petra Radeschnigová je ekonomka, od roku 1990 konzultantka a koučka se specializací na systémový rozvoj. Působí v Rakousku a v zemích EU, pracovala v západní a východní Africe; má čtyřletou pracovní zkušenost z práce pro rakouskou a německou rozvojovou spolupráci v Burkina Faso v západní Africe; zabývala se řízením a managementem v kulturně rozdílných kontextech.