2022

Nominirani

Hrvatska

Rad, Različitosti, Obrazovanje

2022

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nagrađeni

Slovenija

Rad, Lokalni razvoj, Ostalo

2022

Nagrađeni

Slovačka

Rad, Obrazovanje, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Slovačka

Siromaštvo

2022

Nominirani

Hrvatska

Različitosti, Lokalni razvoj, Umjetnost i kultura

2022

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Austrija

Rad, Obrazovanje

2022

Nominirani

Austrija

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb

2022

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Različitosti

2022

Nominirani

Hrvatska

Različitosti, Lokalni razvoj, Okoliš

2022

Nagrađeni

Mađarska

Socijalna i zdravstvena skrb, Pravo, Pravednost