2012

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb

Audience Award Badge

2014

Češka Republika

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2014

Nagrađeni

Mađarska

Siromaštvo

2011

Nagrađeni

Mađarska

Rad, Siromaštvo, Lokalni razvoj

2021

Nominirani

Austrija

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2020

Nominirani

Mađarska

Rad, Siromaštvo, Lokalni razvoj

2018

Nagrađeni

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Različitosti

2015

Nominirani

Austrija

Obrazovanje

2015

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje

2019

Nagrađeni

Slovenija

Zdravstvena i socijalna skrb, Obrazovanje, Umjetnost i kultura

2008

Nominirani

Mađarska

Siromaštvo, Lokalni razvoj

2015

Nagrađeni

Češka Republika

Zdravstvena i socijalna skrb