2022

Nominovaný

Česká republika

Právo, Spravodlivosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie

2022

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Víťaz

Slovinsko

Práca, Miestny rozvoj, Ostatní

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Práca, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť