Zaštitna radionica Srednje strukovne škole Varaždin

Nositelj projekta: Srednja strukova škola Varaždin/Secondary Vocational School Varaždin

Odgovorna osoba: Iva Janezic, Dražen Košćak

2022

Nominacija

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

O čemu je riječ?

Zaštitna radionica Srednje strukovne škole, prva takva u Hrvatskoj, zapošljava osobe s invaliditetom i smanjenim radnim sposobnostima. Djelatnici obavljaju širok raspon aktivnosti u proizvodnji radne, zaštitne odjeće, posteljnog rublja, kožne galanterije, uredskog, školskog, kuhinjskog namještaja i građevne stolarije. Cilj je pružanje pojačanje skrbi o osobama s invaliditetom koje se inače ne mogu zaposliti ili održati zaposlenost na tržištu rada. Inovativnost se očituje u prilagodbi opsega radnih zadataka, načina i provedbe posla svakom pojedincu kako bi dosegao svoj potpuni radni potencijal.

Izazov

Odgovara na društvenu diskriminaciju te nepovoljne zdravstvene, društvene i gospodarske učinke isključenosti i nejednakosti. Razvija društvenu svijest i aktivno prihvaćanje svih oblika različitosti, solidarnosti i suradnje te pruža primjer dobre prakse uz senzibiliziranje poslodavaca i javnosti. Naime, uz ostvarenje zaposlenja i uspješno savladavanje radnih izazova, osobe s invaliditetom ostvaruju se kroz različite oblike aktivnog sudjelovanja u društvu.

Ideja

Inovacija se očituje u prilagodbi radne okoline i uvjeta rada. Naime, osobe s invaliditetom ostvaruju od 30 do 70 % radne učinkovitosti, zbog čega nisu konkurentni na otvorenom tržištu rada. Kako bi se to promijenilo, radna mjesta prilagođena su njihovim mogućnostima kako bi se premostio njihov problem s radnom izdržljivošću i osciliranju u radnom funkcioniranju. U suradnji sa stručnim osobljem, izrađuje se individualni plan rad za svaku pojedinu osobu s invaliditetom, koji ujedno uključuje i plan stručne podrške i praćenja. Zbog toga se postiže najveća moguća proizvodna efikasnost osobe.

Akteri

Zaštitna radionica Srednje strukovne škole, prva takva u Hrvatskoj, zapošljava osobe s invaliditetom i smanjenim radnim sposobnostima. Ciljna skupina aktivno je uključena u provedbu projekta kroz ostvarenje zaposlenja. Zaposlenici Zaštitne radionice zasnivaju stalni radni odnos te ostvaruju sva materijalna i socijalna prava, identična zaposlenicima na otvorenom tržištu rada.

Učinak

Razvija se i promiče školovanje, osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom kojima se pruža mogućnost aktivnog doprinosa razvoju zajednice potičući osjećaj ostvarivanja i prihvaćanja. Zadržavanjem posla, osobe s invaliditetom ostvaruju stalna primanja i rješavaju egzistencijalno pitanje. Posljedično, podiže se kvaliteta života, što daje motivaciju za daljnji razvoj kapaciteta i potencijala te se smanjuje ovisnost o tuđoj pomoći, socijalnim uslugama, a i mijenjaju se stavovi građana prema osobama s invaliditetom.

Transfer

Doprinos uključivanju osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice, povećanije svijesti da se odabirom poslodavca kao poslovnog partnera pokazuje društvena odgovornost, kao i mijenjanje stavova, učenje strpljenja i tolerancije, poštivanje različitosti i humanosti.