O nás

SozialMarie je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe a od roku 2005 každoročne oceňuje 15 výnimočných projektov. Okrem finančných odmien v celkovej výške 54 000 eur SozialMarie ponúka predovšetkým verejnú platformu pre projekty, ktoré prostredníctvom nových prístupov poskytujú inovatívne odpovede na spoločenské výzvy.

Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolurealizátorom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.

Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung

SozialMarie  Prize for Social Innovation

SozialMarie, cena s medzinárodným dosahom, si od svojho vzniku získala silnú reputáciu nielen v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Chorvátsku, ale i v Slovinsku, Nemecku a Poľsku. Cenu udeľuje nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Injekcia odvahy pre kreatívne sociálne projekty

Medzi hlavné kritériá SozialMarie pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu. SozialMarie je výnimočným meradlom kvality pre dobré a efektívne sociálne inovácie. Cena je ocenením úspešne realizovaných projektov, nie podporou pre rozvoj projektov. Jej cieľom je podporovať šírenie vzorových projektov a podnecovať diskusiu o sociálnych inováciách.   

Odovzdávanie cien SozialMarie

Odborná porota SozialMarie vyberie 15 nalepších projektov. Tie budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien, ktoré sa každoročne koná 1. mája v ORF RadioKulturhaus vo Viedni. Prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, zvyšných 12 cien má hodnotu každá po 2 000 eur. Všetci nominovaní kandidáti sú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien.

Aktívna záštita

Pri slávnostnom odovzdávaní cien 1. mája je piatim oceneným alebo nominovaným projektom udelená aktívna záštita. Poskytovatelia záštity sprevádzajú a podporujú nimi vybraté projekty počas obdobia nasledujúceho roku.

Cena publika SozialMarie

Publikum každoročne vyberá svoj obľúbený projekt, od roku 2020 spomedzi nominovaných projektov. Víťazný projekt s najväčším počtom hlasov získa Cenu publika SozialMarie.