Široká veřejnost hlasuje pro svůj nejoblíbenější projekt od roku 2012. Toto ocenění je udíleno projektům v zemích, kde je SozialMarie vyhlašována po celém území státu. V ročníku SozialMarie 2017 tak budou poprvé udíleny již čtyři ceny veřejnosti a to v Česku, Maďarsku a Rakousku a ale také na Slovensku.

O těchto cenách rozhoduje výhradně veřejnost. Hlasování probíhá v průběhu února na webu www.sozialmarie.org.

Zveřejnění vítězů hlasování připadá vždy na začátek března. Všichni čtyři vítězové získávají tříminutové image video o svém projektu.