Publikum si od roku 2012 vyberá svoj obľúbený projekt za každú z krajín, ktoré spadajú do geografického ohraničenia udeľovania ceny. Celkovo sú cenou publika ocenené štyri projekty, a to po jednom za Rakúsko, Maďarsko, Českú republiku a Slovensko.

O udelení ceny publika rozhoduje publikum vo februári výlučne formou hlasovania na našej webstránke. Projekty vybrané publikom sú zverejnené začiatkom marca.

Všetky štyri víťazné projekty získajú trojminútové propagačné video o ich projekte.