Verein NINLIL

Nominovaní 2006

Země: Rakousko

Region: Vídeň

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Pohlaví, Prevence násilí

Kdo stojí za projektem: NINLIL-Gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten oder Mehrfachbehinderung. Empowerment

Odpovědná osoba: Mag.a Elisabeth Udl

O čem projekt je?