Verein NINLIL

Nominovaní 2006

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca zohľadňujúca pohlavie, Prevencia násilia

Vlastník projektu: NINLIL-Gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten oder Mehrfachbehinderung. Empowerment

Zodpovedná osoba: Mag.a Elisabeth Udl

O čom to je?